Internetbiztonságban a gyermekek

2014. március 18-án a nagykanizsai Kiskastélyban került megrendezésre a Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége és a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület együttműködésében az (Internet)biztonságban a gyermekek elnevezésű országos konferencia.

 

A résztvevőket először Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte, majd a rendezvény házigazdája, Nagy József György, a Demokratikus Vezetők Szövetségének elnöke beszélt a probléma aktualitásáról és a civil szféra fellépési lehetőségeiről.

Az előadások sorozatát Dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke kezdte meg a Játék az internet online játszóterén című beszédével. Az Elnök úr felhívta a figyelmet a Hatóság Kulcs a net elnevezésű kiadványára, melyben az online világ fiatalokra gyakorolt hatásait, a kialakult internetes devianciákat (például a cyberbullying, trollkodás, sexting vagy az internetes pedofília jelenségeit) valamint más országok jó gyakorlatait mutatják be. Ezt követően kiemelte, hogy azoknál a gyermekeknél, akik nagyon sok időt töltenek el az interneten, kettős értékrendszer alakulhat ki és ezek a gyerekek jellemzően gyakrabban zaklathatják társaikat vagy élnek vissza mások személyes adataival, de megfigyelhető náluk az empátia, az arcról olvasás képességének hiánya, melyből a későbbiekben különböző személyiségtorzulások is kialakulhatnak. Az elnök úr hangsúlyozta, hogy a kiadvány nem egyszeri alkalom, a Hatóság a későbbiekben is kíván foglakozni a témával és további eredményeket szeretne elérni a területen.

Reményiné Csekeő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány munkatársa arról beszélt, hogyan látja az internetbiztonság és a gyerekek kérdéskörét egy pszichológus, milyen gyakorlati tapasztalatai vannak. Az Alapítvány által működtetett lelkisegély-vonal célja, hogy a hozzájuk forduló gyermek beszélni tudjon a problémájáról, arról közösen gondolkozzanak, bizalmat építsenek ki, vagy azt megerősítsék a gyermekben, valamint  hogy egyfajta pozitív megerősítéshez, önbizalomhoz jutassák a bajban lévőket. Az Alapítvány pszichológusa elmondta, hogy a hozzájuk befutó esetek többségében valamilyen zaklatásról, személyes adattal vagy fényképpel való visszaélésről van szó. Kiemelte, hogy ezek a jelenségek nem számítanak újdonságnak, csupán az internet felületére kerültek át; ennek a színtérváltozásnak köszönhetően azonban a következmények – mint a depresszió, önsértés vagy a magányosság- súlyosabban érintik a gyermekeket, hiszen nagyon nehezen vagy egyáltalán nem képesek kilépni az őket bántó szituációból.

Ezek után dr. Fehér Júlia, a Széchenyi István Egyetem doktorandusz hallgatója mutatta be a problémakör jogi vetületét. Először az EU Kids Online európai kutatás Magyarországra vonatkozó eredményeit mutatta be, majd  vonatkozó jogszabályi hátteret ismertette. Az előadó kiemelte, hogy a legnagyobb probléma a gyakorlatban adódik, mivel ezek az ügyek már a feljelentésnél megrekednek, ha pedig továbbjutnak, akkor a bizonyítás nehézsége lehetetleníti el a jogérvényesítést.

A konferencia második részét dr. Baracsi Katalin, internet-biztonsági szakértő és oktató nyitotta meg egy játékos internet-biztonsági totóval, melyből kiderül, hogy még nekünk felnőtteknek is van mit tanulnunk a biztonságos internethasználat szabályairól. Az előadó ismertette az  Európai Bizottság Safer Internet Programját, mely – különös tekintettel a gyermekekre- az internet és online-technológiák használatának biztonságosabbá tételét és a jogellenes, káros tartalom elleni küzdelem hatékonyságának biztosítását tűzte ki célul. A program részeként képzett szakemberek ingyenes foglalkozásokat tartanak diákok, tanárok, szülők számára a biztonságos internet- és mobilhasználatról az ország egész területén. A 2014-es Biztonságosabb Internet Nap mottója – „Let’s create a better internet together”- is azt az üzenetet hordozza, hogy a jobb internet mindannyiunk közös ügye.

Ezt követően dr. Németh Barbara az UNICEF gyermekjogi munkatársa mutatta be szervezetük új okostelefon alkalmazását, a  HelpApp-ot, mely a gyermekek igényeire szabottan, egy általuk gyakran használt eszköz útján nyújt információt és segítséget különböző bántalmazó szituációkban. Az UNICEF munkatársa kiemelte, hogy bár az online világban a gyermekek az őslakók, mi felnőttek csak bevándorlók vagyunk, mégis a mi feladatunk a gyerekekkel partnerségben, velük együttműködve megtalálni azokat a hatékony eszközöket, amelyek az igényeikhez igazodva nyújtanak védelmet számukra. Erre kitűnő példa ez az alkalmazás is, melyet gyerekek aktív részvételével fejlesztettek ki és fejlesztenek tovább.

Utolsó előadóként Karvalits Ivett, a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet munkatársa egy impozáns és informatív előadás keretében mutatta be az Európa Tanács No Hate Speech kampányát. Az előadó hangsúlyozta, hogy a mozgalomnak igen sok és változatos célkitűzései van: a gyűlöletbeszéd cselekményére és következményeire való figyelemfelhívás, a fiatalok érzékenyítése, mozgósítása a jelenség elleni fellépésre és az áldozatok iránti szolidaritás-vállalás. Mindezek elérése érdekében európai akció napokat, konferenciákat s szerveznek, képzéseket, workshopokat és tájékoztató napokat tartanak, de a különböző kreatív anyagok (videók, plakátok, kampánydal) terjesztése online felületek is hozzájárul ahhoz, hogy a kampány mondanivalóját minél több emberhez eljuttassák.

A rendezvény szakmai részét egy kerekasztal beszélgetés zárta, mely során a résztvevőknek alkalmuk nyílt kérdéseket feltenni az előadóknak. A konferenciát Dr. Rutai Zsuzsanna, a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület elnöke zárta, aki a rendezvényt rendkívül eredményesnek nyilvánította és előre vetített további projekteket is a területen.

Megszakítás