``A gyermek a jövőnek ígéret, számunkra kötelesség.``
+36 30 943 8953
titkar@hopeforchildren.hu

EFOP 5.2.2

EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések – Ifjúsági módszertani kézikönyv

Azonosítószám: EFOP-5.2.2-17-2017-00051

Projekt címe: Ifjúsági módszertani kézikönyv

Projekt azonosítószám: EFOP-5.2.2-17-2017-00051

Kedvezményezett neve: Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület

Támogatás összege: 49 909 660 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási időszak: 2018.01.01. – 2021.03.31.

Projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat keretében szakemberekkel és együttműködő partnerekkel közösen létrehozunk egy ifjúsági módszertani kézikönyvet, melyet széles körben terjeszteni fogunk a partnerek országaiban, és Magyarországon egyaránt. A gyűjtemény, valamint a hozzá kapcsolódó széles körű kutatás, elsősorban online formában kerül terjesztésre, de az egyes módszereket közvetlenül is, konferenciák keretében oktatják a szakmai megvalósítók. A gyűjtemény olyan módszereket tartalmaz, melyek egy-egy partnerországban elterjedtek, és alkalmasak a hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztésére, hátránykompenzációjára, ez által a társadalmi integrálásukra is. Az egyes országokban kipróbált jó gyakorlatokat a többi partner országában is lehetőség lesz terjeszteni, megtanulni, így az ifjúsági munka hatékonysága is nőni fog.

Cél, hogy hosszútávon is együtt tudjanak működni a partnerekkel, és további projekteket is létre hozzanak jelen pályázat lezárását követően.

Projektben megvalósuló tevékenységek:

Projektelemek:

  • 3 db nagy konferencia megvalósítása,
  • 1 db nagyszabású, tudományos alapokra épített, reprezentatív kutatás létrehozása – a pontos témát a partnerek közösen hozzák létre,
  • évente 6 alkalommal műhelytalálkozók lebonyolítsa,
  • évente 4 alkalommal szakmai tanulmányutak létrehozása Magyarországon,
  • 1 fő szakmai vezető biztosítása a projektben, aki a megvalósítás magas minőségéért fog felelni,
  • 1 fő szakmai megvalósító foglalkoztatása (szakmai vezetőn felül),
  • online kiadványok létrehozása angol és magyar nyelven, ami mindenki számára elérhető, és ingyenes,
  • önkéntesek bevonása a projekt megvalósításába az önkéntesség eszmeiségének terjesztése érdekében,
  • széleskörű disszemináció a projekt alatt, és utána is, fenntartási kötelezettségek vállalása.
Megszakítás