“European everyday of sport” projekt indító meeting

A “Mindennapi sport Európában” projekt indító meeting

2016. július 28-31. között az olaszországi Sassariban megtartották az, az Európai sporthétre vonatkozóan által együttesen finanszírozott “Mindennapi sport Európában” indító meetingjét, melyet együtt finanszírozott az Európa Bizottság, az “Erasmus plus” program, és a sport területén az Európai sporthéttel kapcsolatban létrejött, együttműködésen alapuló partnerség.

 

A “Mindennapi sport Európában” változatos tevékenységeket valósít meg helyi, nemzeti és nemzetközi szinten; kiemelt figyelmet fordítva a következőkre: azoknak a jó gyakorlatoknak összegyűjtése, fejlesztése, beazonosítása, analizálása, előmozdítása és megosztása, amelyek könnyen megvalósíthatók az említett területeken működő szakemberek munkája során.  A projekt kiemelt figyelmet fordít az első és második „Európai sporthét” folyamán folytatott tevékenységekre, összegyűjti a jó gyakorlatokat. Igen hasznosak lesznek ezek az eszközök a következő Európai sporthét és az egyéb olyan események tervezésekor, amelyek a fizikai aktivitást támogatják azáltal, hogy mindenki számára növelik a részvételi lehetőséget és a sporthoz való egyenlő hozzáférést. A projekt kiemelt figyelmet fordít a jó gyakorlatok fejlesztésére, beazonosítására, előmozdítására és megosztására. Az általunk folytatott minden tevékenység arra irányul, hogy a szükséges, szabadon hozzáférhető oktatási anyaggal rendelkezésre állva kiemelt figyelmet fordítsunk a célcsoportokra és azokra a lehetőségekre, amelyek révén mind több és több európai polgár mindennapi életének részévé válik a mozgás. Lerövidítjük az utat a célcsoportok és a fizikai aktivitás, mint az egyén személyes, szakmai és társadalmi fejlődése szempontjából „pozitív gyógyszer” között.

A projektben a figyelem középpontjában a következő célok állnak:

* A sport és a fizikai aktivitás területén működő jó gyakorlatok megosztásának, támogatásának tökéletesítése.

* A korábbi Európai sporthetek jó gyakorlatainak összegyűjtése.

* A bizonyosság megerősítése (tanulmányok, adatgyűjtések, felmérések útján) a döntéshozók szemében helyi, nemzeti és európai szinten.

* A sportot és fizikai aktivitást illető tudás és tudatosság megemelése a sport és fizikai aktivitás terén tevékenykedő intézmények és szervezetek közti együttműködés megerősítése révén.

* Az alábbi oktatási eszközök szabadon hozzáférhető oktatási anyagként való megjelentetése: 8 alaposan kidolgozott jó gyakorlat kézikönyv (Hogyan légy aktív a mindennapokban – Hogyan légy aktív : gyermekek számára; Hogyan légy aktív : fiatalok számára, Hogyan légy aktív az iskolában; Hogyan légy aktív : dolgozók számára; Hogyan légy aktív : időskorú aktív személyek számára, Hogyan légy aktív a városban; Hogyan légy aktív kis faluban. A 2015-ben és a 2016-ban megrendezett Európai sporthét jó gyakorlat kézikönyve)

* A jó sportvezetés fejlesztése a következő eszközökhöz való hozzájutás útjának lerövidítésével – Oktatási platform és Android/IPhone applikáció – a „sport ötletek” innovatív adattára – keresőprogram

* Annak tudatosítása, hogy a sport és a fizikai aktivitás az egyén személyes, szakmai és társadalmi fejlődésére vonatkozóan hozzáadott értékkel bír

* A különböző területekről érkező szakemberek helyzetbe hozása a mindennapi fizikai aktivitást szolgáló eszközökkel.

A projekt indító meeting során minden partner részletes információt nyújt – bemutatják szervezetüket, városukat, országukat (a projekt témájára vonatkozó) helyzet- és problémaanalízis formájában. Négy résztvevő (helyi/regionális/nemzeti szinten a projektmenedzser, sport koordinátor/szakember, kutatási szakember és a döntéshozó/érintett) minden projektpartner részéről lehetőséget kapott arra, hogy bemutatkozzon, bemutassa szervezetét, városát, országát, bemutassa helyzetét és problémáit, analizálja és megvitassa ezeket, kitekintve a lehetséges megoldásokra és a projekt fő céljának eléréséhez használatos módszerre. A meeting résztvevői a következőkön is dolgoznak: projekt menetrend, szervezeti/szervezési kérdések, tevékenységek dátuma, stb. Egyetértés született abban, hogy mely módszereket alkalmazzák a jó gyakorlatok összegyűjtésénél és a Kézikönyvek alkotásakor annak érdekében, hogy a projekt célt érjen, az ehhez vezető út megvalósuljon. Kiválasztásra került a projekt logó, a partnerek között a felelősségeket felosztották.

 

A  “Mindennapi sport Európában” projekt – 572647-EPP-1-2016-BG-SPO-SCP teljes költségvetése 96 321 euro,   a következő hét ország nemzetközi konzorciuma által kerül megvalósításra: Bulgária – Bolgár sportfejlesztési szövetség, Olaszország – Mine Vaganti NGO, Horvátország – Riječki Sportski Savez, Magyarország – Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület / Hope for Children Hungary, Litvánia – Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences, Lengyelország – Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii / Association Institute of Innovative Technologies, Szlovákia – A.D.E.L. – Association for Development, Education and Labour.[:en]Kick off meeting of project “European everyday of sport”

 

 

 

Megszakítás