Ifjúsági módszertani kézikönyv – Projekt ötlet probléma felvetése

[:hu]

A Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület projektet kíván benyújtani az EFOP 5.2.2-17 Transznacionális Együttműködések tematikájú pályázatra. Az ifjúsági munka területén belül egy projekt létrehozásának fontos lépése egy probléma meghatározása és feldolgozása, hogy az így kapott eredményekre egy tervezettel készülve pályázatot tudjon az egyesület benyújtani.

Egy ifjúsági módszertani kézikönyv létrehozásának ötlete az alábbi problémakör átgondolása után született meg.

2017-ben Magyarországon közel 2 millió gyermek él. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 29. cikkelye a gyermekek oktatásának egyik céljaként jelöli meg az emberi jogok és alapvető szabadságok valamint az ENSZ Alapokmányában elfogadott elvek átadását, azok tiszteletben tartására történő nevelést. Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága Magyarország negyedik-ötödik ország jelentéséhez fűzött megjegyzéseiben ajánlásként fogalmazta az emberi jogok oktatásának beépítését a magyar közoktatási programokba, valamint javasolta a civil kezdeményezések támogatását a nem-formális oktatás területén is.

Az Európa Tanács új Gyermekjogi Stratégiája (2016-2020) prioritásként jelöli meg a gyermeki jogok érvényesülésének elősegítését a jogtudatosság fejlesztésén keresztül, hangsúlyozva a részvételi jogokat, az erőszaktól mentes gyermekkorhoz való jogot és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést is.

A mai, online környezetben nevelkedő gyermekek értékrendje, ingerküszöbe és biztonságérzete teljesen mást takar, mint szüleik idejében. A generációs szakadékok egyre nőnek, így sem a hagyományos értékmegőrzés, sem a biztonságos és tudatos internet használatra nevelés nem egyszerű a szülők számára.
Az Y – generáció és az őket követők, mint az Tari Annamária és Dr. Törőcsik Mária számos kutatása is bizonyítja, fokozott veszélynek vannak kitéve a kibertérben, s mivel az ott szerzett szocializációs tapasztalataikat próbálják érvényesíteni, így a valóságban is. Ezért is kiemelkedően fontos, hogy eme korosztályok szokásait, igényeit, rutinjait és trendjeit tanulmányozva egy olyan, minden velük foglalkozó szakember vagy szülő számára elérhető módszertant dolgozzunk ki, amely segít megtanítani a kellő körültekintésre, a becsületességre, a kitartásra, a realitásra, az információ szűrésre és a függőségek kerülésére.

A multikulturális világnézet elterjedésével az interkulturális animáció is egyre nagyobb szerepet kap, így fontos, hogy a fiatalok olyan kompetenciák birtokában legyenek, mint az empátia, tolerancia és megismerés általi elfogadás.
Mindezen készségek és képességek elsajátításának,fejlesztésének kiváló terepe lehet a mozgáskultúra fejlesztése, a sport általi nevelés során alkalmazható jó gyakorlatok, valamint az internetbiztonsági és netkultúrát megcélzó nem-formális elemekkel tartott tréningek.

[:]

Megszakítás