Ifjúsági módszertani kézikönyv – A projekt ötlet bemutatása

[:hu]A sport általi nevelés a sport és a testnevelés egyik leghasznosabb alkalmazása. Az emberek mozgásban tartása mellett hoz létre olyan tanulási környezetet, amelyben a résztvevők közösségi és kulturális kompetenciákat sajátíthatnak el és fejleszthetnek ki. A közösségi sport tevékenység és a testmozgás önmagában is jelentős értéket képez, de többszörösét képes nyújtani, ha a tevékenységek úgy vannak megtervezve, ha a sport által nyújtott közösségi helyzeteket az egyén szociális képességinek fejlesztését is tudatosan szolgálja.

A fiatal generáció egészségtudatosságra nevelésének legjobb színtere a mindenki számára ingyenesen elérhető (és kötelező) közoktatásban és felsőoktatásban megvalósuló testnevelés. Az egészség, mint az egyik legfontosabb értékünk megőrzése mellett, a mozgáskultúra fejlesztése, az állóképesség javítása és különböző mentális készségek, képességek, mint a kitartás, tervezés, kudarc-feldolgozás áll a sport általi nevelés  középpontjában.A jövő generációjának változó értékrendje magával vonja a klasszikus habitusok átértékelődését. A ma egymás mellett élő hat generáció egyik közös nyelve lehet a mozgás. Így, mint az érzékenyítés egyik lehetséges csatornája nem csak a korkülönbség miatti konfliktusokat képes feloldani. Segítségével a társadalomban uralkodó “másság képek” is lerombolhatóak. A fogyatékkal elő személyekhez épp úgy, mint az anyagilag hátrányos 15 helyzetű embertársaihoz megismerés, közös élmények és tapasztalatok útján kerülhet közelebb az úgynevezett átlagember.

A sport sajátos eszköztárával járul hozzá, hogy kialakuljon mindenkiben az egymás iránti tisztelet, önfegyelem, tolerancia, szolidaritás, csapatszellem, kudarctűrés, valamint fejlődjön a szabályok megértése és betartása. Ezzel olyan munkaerőpiaci kompetenciákat fejleszt, melyek elengedhetetlenek egy piacképes munkavállaló számára a XXI. században.
A mozgásos gyakorlatok szerves részét képzik a nem-formális nevelési palettának is, amely egyre nagyobb hangsúlyt kap a különböző oktatási, képzési közegekben. Az önismeret fejlesztése mellett a sport általi nevelés a legszemélyreszabottabb oktatási forma, ami egyszerre fejleszti társadalmi, kulturális, erkölcsi, etikai kompetenciákat.
Összességében a sport általi nevelés a sport és a testnevelés egyik leghasznosabb alkalmazása. Az emberek mozgásban tartása mellett hoz létre olyan tanulási környezetet, amelyben a résztvevők közösségi és kulturális kompetenciákat sajátíthatnak el és fejleszthetnek ki. A közösségi sport tevékenység és a testmozgás önmagában is jelentős értéket képez, de többszörösét képes nyújtani, ha a tevékenységek úgy vannak megtervezve, ha a sport által nyújtott közösségi helyzeteket az egyén szociális képességinek fejlesztését is tudatosan szolgálja.
A Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület Sport általi Nevelés részlege elkötelezett ebben a munkában. Folyamatosan együttműködik iskolákkal, ifjúsági és szabadidő sport szervezetekkel annak érdekében, hogy közös projekteket valósítson meg állampolgári nevelés, emberi jogi nevelés és a demokratikus részvétel fejlesztése területeken.
Mindezek mellett az interkulturális környezetben való, nem-formális elemekkel történő tanulás, tapasztalat és jó gyakorlat csere lehet az egyik legjobb, jövőbe mutató módszer, ha a fiatalok fejlesztéséről van szó, akár a valóságos értékek, akár az online világ közegében alkalmazandó mintázatok esetén.[:]

Megszakítás