Ifjúsági módszertani kézikönyv – A projekt hosszútávú hatása

A projekttel célunk, hogy a helyi, hátrányos térségekből érkező fiatalok munkához jutása javuljon, a fiatalok sikeresen beilleszkedjenek a munka világába, valamint az, hogy ezek a fiatalok merjék megvalósítani álmaikat akár saját vállalkozás indításával is, és ezáltal teljes értékű tagjaivá váljanak a helyi társadalomnak. A projektünk ezt a közvetett célt szolgálja azzal, hogy külföldön ismert, Magyarországon nem, vagy csak részben alkalmazott programokat, jó gyakorlatokat sajátítunk el, honosítunk.
A projekt közvetlen a helyi társadalomra mért hatása jelentős, hiszen azáltal, hogy a bevont szakembereket felkészítjük a fiatalokkal (főként hátrányos helyzetű régiókból származóakkal) való foglalkozására, hozzájárulunk, hogy a vidéki települések elkezdjenek felzárkózni, hosszú távon a népesség elöregedésének megállításához, és ahhoz hogy a vidéki települések újra vonzóak legyenek a fiatalok számára.
A projekt közvetetten hatással lesz a helyi gazdaságra is, hiszen azáltal hogy az ott élő fiatalok álláshoz jutnak, fizetőképes keresletként fognak megjelenni a helyi piacon. A projektnek köszönhetően a fiatalok helyi társadalmi megítélése is javul, mivel a kis közösségekben még mindig jellemző a munkanélküliekkel szembeni kirekesztettség és rossz megítélés, mely a generációs különbségek miatt a fiatal korosztályt fokozottan érinti.
További pozitív hatásként azt várjuk, hogy a partnerszervezetek látókörében lévő, sok esetben kisebbségben élő fiatalok magabiztosabbak legyenek az otthonuknak tekintett országban és a munkavállalásukhoz való hozzásegítés által könnyebben beilleszkedjenek társadalmukba. Tehát külföldön is jelentős lesz a hatás, hiszen egymástól tanulunk, és a módszertani összegzés angol nyelven is elérhető lesz.
Az egyes országokra, régiókra kiterjedő hatását a projektnek leginkább így lehet röviden kifejteni: sikeres fiatalok = sikeres ország. A helyi hatások mivel nem csak egy-egy városra, hanem jóval szélesebb területre terjednek ki, ezért az egész gazdaságba és társadalomba begyűrűznek. Ezek a hatások az alábbiak lesznek:
➢ Társadalmi feszültségek csökkenése a fiatalok munkavállalása és a helyi problémák kezelése révén,
➢ Társadalmi különbségek csökkenése a hátrányos helyzetű és a NEET fiatalok helyzetbe hozásával,
➢ Gazdasági élénkülés a fiatalok aktivitásának, vállalkozó kedvének növekedése révén,
➢ Aktívabb, stabilabban működő civil szektor, mely jelentős önkéntesi háttérre, és fejlett szakembergárdára
tud támaszkodni,
➢ A tudásmegosztás segítségével a megszerzett tapasztalatok tovább gyűrűznek és másokat is aktivitásra
és cselekvésre késztetnek.

Megszakítás