Együttműködő Partnerek bemutatása – National Safer Internet Center, Csehország

A Safer Internet programmal egyesületünk először Magyarországon találkozott, ahol a hazai képviselői iskolákban tartanak a digitalizáció témakörében előadásokat és trainingeket. A digitális világ témája sok fiatalt hamar megérint, a Safer Internet programokon résztvevőként vagy foglalkozás szervezőként több fiatal is részt vesz, az aktualitás miatt könnyen eljutnak a fiatalok irányába. A cseh partner programjai hasonlóan épülnek fel, mint a magyarországiak, viszont a pályázatok területén relevánsabb tapasztalattal bírnak, így felvettük velük a kapcsolatot, egy projekt ötlettel.

A National Safer Internet Center egy 2007-ben alakult non-profit szervezet, melynek elsődleges célkitűzése az információs és kommunikációs technológiák biztonságosabb felhasználására irányuló nemzetközi együttműködés előmozdítása. Programjaik a tudatos internethasználat, az adatbiztonság növelése és a gyermekek interneten való mozgásának biztosítása köré szerveződnek. Az NCBI tagja az INSAFE Nemzeti Internetbiztonsági Központ európai hálózatának, és együttműködik az INHOPE Nemzetközi Hotline Hálózattal. Az NCBI számos projektet valósít meg. A legfontosabb a Safer Internet Center (Saferinternet.cz), amelynek célja az internet biztonságosabb használatának tudatosítása. Ingyenes segítségnyújtási szolgáltatást működtet a rászorulóknak (HelpOnline.cz), valamint az illegális tartalmak bejelentésére szolgáló online fórumnak (StopOnline.cz). A projekteket az Európai Bizottság társfinanszírozza.

A Safer Internet nemzetközi csapata hosszú évek óta dolgozik fiatalokkal és fiatalokkal foglalkozó szakemberekkel. Tevékenységük során rendszeresen vesznek részt felmérésekben és indítványoznak kutatásokat. Kiterjedt kapcsolati hálójukon keresztül rengeteg fiatalt képesek aktivizálni. Az előző és a jelenlegi pályázati ciklusokban is számos projektet bonyolítottak le, így szervező és adminisztrációs készségük, kitartásuk és kreativitásuk bizonyítottan kimagasló.

Szakmai tevékenységük is egybe vág a projekt célkitűzéseivel. Segítségükkel munkánk kimagasló szakmai színvonalon valósulhatna meg.

Weboldal: www.saferinternet.cz

Megszakítás