Együttműködő Partnerek bemutatása – Máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület, Erdély, Románia

Lelkesedésüket, jelentős aktivitásukat és elszántságukat, valamint kiváló szervezői készségüket is kiemelhető, melyek a megannyi saját projektjük megszervezése folyamán szereztek. Mivel fiatalokkal foglalkoznak, és nagy társadalmi bázissal rendelkeznek, sok fiatalt érnek el, így a résztvevők biztosítása a projektre nem fog problémát jelenteni a számukra. Biztosak vagyunk benne, hogy a projekttel kapcsolatos feladataikat teljes mértékig el tudják látni. Kik ők?

A Székelyudvarhely határában lévő kicsiny falu, Máréfalva ifjúságának összefogása, programok szervezése a számukra, valamint az életben való boldogulásuk segítése. Máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület jelmondata: “Egy tradicionálisan modern ifjúságért…”, mely kiválóan összefoglalja tevékenységük lényegét. A szervezet célja a fiatalok szociális, kulturális valamint oktatásügyi érdekeinek képviselete, ugyanakkor az egyéni kompetenciák fejlesztésére is lehetőséget biztosít.

A Máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület szervezeti formáját tekintve, nem profit orientált szervezetként, annak tevékenységi ágazatát tekintve ifjúsági egyesületként értelmezhető. A szervezet 2009. februárjában alakult azzal a céllal, hogy jogi keretet biztosítson a településen (Máréfalván) és a térségben (főleg Udvarhelyszéken) élő fiatalok számára, egyéni kezdeményezéseik támogatására.

Mindezt a következő tevékenységi ágazatok révén kívánja megvalósítani:

  •  Minden olyan tevékenység kezdeményezése és támogatása, amely a máréfalvi és udvarhelyszéki ifjúságot érintheti,
  •  Hagyományőrzés aktív folytatása és támogatása az ifjúság körében,
  •  Olyan tevékenységek kezdeményezése és támogatása, amely a fiatalok és a más korosztályúak közötti eszmecserét, ezáltal a korosztályok közötti párbeszédet részesíti előnyben,
  •  Környezettudatos nevelés, valamint minden olyan tevékenység támogatása, amelynek középpontjában a környezetvédelem áll.

Az egyesület tevékenységei több csoportba sorolhatók, mint például: ifjúsági, kulturális és környezetvédelmi kezdeményezések. Ezen belül újabb csoportosítást kell végezni, annak érdekében, hogy a szervezet évi tevékenysége átlátható és hatékonyan rendszerezhető legyen, ugyanis vannak állandó programok, események és találkozók, melyeket rendszeresen megtartanak. Ezen felül az egyesület nyitott, és szívesen karol fel, vagy vesz részt más kezdeményezésekben is, mint például jelen pályázati projekt is. A szervezet aktív szerepet vállalt az MFK/15 megvalósításában az Alapítvány felkérésére és annak vezetésével, biztosak vagyunk benne, hogy ugyanilyen ódaadással és elszántsággal vetik bele magukat az együttműködés folytatásába is, azaz az MFK/16 megvalósításába.

Az egyesület 2015 folyamán aktívan részt vett több Erasmus+ pályázatban is, mint partnerszervezet, közülük is kiemelendő azonban a Munkakereső Fiatalok Klubja 2015 (MFK/15). A projektet alapítványunkkal, és a felvidéki JóMóD-dal közösen hajtottuk végre, és nagyon pozitív visszajelzések érkeztek mind a résztvevők, mind a szervezők oldaláról. A projektben az egyesület több állandó önkéntese is részt vett, ezért a munkafolyamatok tapasztalatai jelenleg is élnek az egyesületben. Ez a tudás és kompetenciafejlődés rendkívül hasznos, és releváns az új projekt végrehajtásában is.

A munkakeresés problémáival Erdélyben is nap, mint nap találkozik az ember. Az itt élő fiatalok többnyire egy nyelvűek, így a magyarokat sújtó jelentős diszkrimináció miatt Romániában, Erdélyen kívül nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni, míg a belső területeken alig van munkalehetőség. Sokan emiatt külföldre költöznek a jobb megélhetés reményében, azonban így az erdélyi magyar kultúra folyamatosan elhalványul, amit az egyesület nem hagyhat. A szervezet ezért folyamatosan igyekszik támogatni a fiatalok kezdeményezéseit, melynek keretében vidékfejlesztéssel is foglalkozik, és a mezőgazdaságban dolgozó ifjakat segíti, hogy könnyebben jussanak támogatásokhoz, és így megéljenek. Ezek olyan hasznos és releváns tapasztalatok melyeket a projektben való részvétellel ők is meg tudunk osztani velünk, így közösen tudunk megoldást találni a problémára. Jelen projektünk is ennek hatására, közös ismereteink ötvözésével jött létre, hogy így az igényeknek sokkal jobban megfelelő programot állítottunk össze.

 

Weboldal: http://www.marefalva.ro/rozetta.html

Megszakítás