A Duna régió bemutatása

A soros magyar EU-elnökség egyik kiemelkedő eredményeként, az állam- és kormányfők 2011 júniusában végső jóváhagyásukat adták az Európai Unió második makro-regionális fejlesztési koncepciójának elindítására. A 14 országot (9 EU tagállam: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia; és 5 Unión kívüli: Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Moldova, Szerbia, Ukrajna) összefogó stratégia célja 11 szakterületen összehangolni a fejlesztéspolitikákat a régió összeköttetéseinek javítása, a környezetvédelem elősegítése, a jólét növelése és a régió megerősítése érdekében.

Mint fentebb is olvasható, projektünk partnerei ebből a régióból kerültek ki, így projektünk hasznosítása is ezekben az országokban valósul meg elsősorban. Valamennyi projektpartner célja az, hogy saját vonzáskörzetében hasznosítani tudja az egymástól átvett jó gyakorlatokat, a közösen megvalósított kutatások eredményeit, így elsősorban ezekre a területekre korlátozódik a hatás.

Megszakítás