II. Műhelymunka

A zánkai találkozónk utolsó napján a résztvevők tovább folytatták az Európa Tanács 2013 című kézikönyv magyarországi adaptációjának elemzését. A cél az volt, hogy a sport általi nevelésre vonatkozó részeket minél behatóbban magukévá tegyék, és felhasználják a közös munka folyamán.

Témák:

  • digitális kompetenciafejlesztés, a mozgás szerepe ebben a folyamatban
  • nem-formális oktatás és a sport kapcsolatai

A digitális addikció jellemző a mai fiatalságra, ezért különösen fontos, hogy módszertani könyvünk erre is kitérjen. Hogyan lehet ezt a függést kontrollálni? Kimozdítani a fiatalokat a szabadba? Sikerorientáltságra, szociális készségekre nevelni, amelyek kiemelten fontosak a társadalomba való beilleszkedéshez és a megfelelő kommunikációhoz. Ezen készséges fejlesztésére a kis csoportos munkaforma fejlesztő hatású, a közös feladatmegoldás és mozgás a kapcsolatok építésének is jót tesz.

Megszakítás