A sport nevelő hatása

A műhelymunkák és tanulmányutak során rendszeresen felmerült a sport, mint nevelési eszköz használata és hasznossága. A szervezetek aktívan foglalkoznak fiatalokkal és gyerekekkel, emiatt kulcskérdés ez a gondolatsor. A sport szó hallatán a leggyakrabban az egészség és a profi sport jut az eszünkbe. Természetesen az egészség (amely mentális és fizikai jólétet jelent) egyensúlyi állapot, amelynek megtartása az egyén felelőssége is, és alapvető eleme a tudatosság. A felnőttek sokkal célorientáltabban alakítják ki a sportolási szokásaikat, a gyerekek és az ifjúság viszont igényelheti a segítséget, hogy tudatossá váljon egészségmegőrzésük.

Az iskolai és tinédzserkori stressz jó levezetési lehetősége rejlik a testmozgásban. Viszont a sport valami más, valami több mint a testünk formálása. Értékek is rejlenek mögötte, képességeket, készségeket bontakoztathat ki. Az edzések és versenyek során az önfegyelemre, tisztességre, a szabályokhoz való alkalmazkodásra, valamint a közösséghez való alkalmazkodást is támogatja. Nem utolsósorban nagy szerepe lenne az önbizalom építésének is, az énkép erősítésének.

A gyerekek lételeme a mozgás, így a tanulási folyamatot is bele lehet illeszteni olyan környezetbe, ahol mozogni lehet, miközben tanulnak. A sport élethelyzeteket modellezhet játékos keretek között, ami védett környezetben zajlik és számos tapasztalattal gyarapíthatja a személyiséget. Ehhez az elképzeléshez kapcsolódik a sport általi nevelés módszertana is, ahol az állampolgári nevelés összekapcsolódik a mozgással. Ez a terület meglehetősen új, számos nem formális oktatási módszert használ és alkalmas a test és a lélek egyidőben történő fejlesztésére.

A pedagógusok és ifjúsággal foglalkozó szakemberek továbbképzések keretében elsajátíthatják a sport általi nevelés módszertanát és játékokat tanulhatnak, amelyeket a munkájuk során felhasználhatnak.

Források:

https://mindsetpszichologia.hu/2017/02/22/a-mozgas-mint-szemelyisegfejleszto-tenyezo/

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/a-sport-nevelo-hatasa-a-gyerekekre

Megszakítás