A sport általi nevelés iskolai alkalmazása – lehet e tanteremben alkalmazni?

A sportról a legtöbbször a nagy mozgásteret igénylő játékok jutnak az ember eszébe. A projektek során nem minden esetben áll a szervezők, lebonyolítók rendelkezésére kültéri nagy pálya vagy beltéri tágas terem. Miképpen lehet áthidalni ezt a problémát, példának okáért egy iskolában tartott foglalkozáson? A külhoni partnerek vetették fel ezt a témakört, a mérföldkő alkalmából tartott találkozón.

A sport általi nevelésnek nem feltétele a pálya, mivel nincs ilyen jellegű megkötése. Sportnak számít az is, amiben van mozgás, de a hangsúly nem a futáson, ugráson vagy hasonló mozdulatokon van. A hangsúly a tanulás folyamatán van, miközben különböző mozgást végeznek a résztvevők. Természetesen a sportágakban megismert eszközök, labdák, kapuk, bóják is szerepet kaphatnak. A sport általi nevelési gyakorlatok során egy terem is lehet megfelelő helyszín vagy egy jelöletlen pálya, a foglalkozást tartó kreativitásán múlik az, mennyire tudja kihasználni a körülményeket. A pedagógusok, ifjúsággal foglalkozó szakemberek állampolgári és emberi jogi tudása és az aktív, mozgást igénylő feladatok ötvözése helyet kaphat az iskolákban és a tantermekben is. Ideális esetben ezt a módszertant az osztályfőnöki vagy testnevelés órák tantervébe is be lehetne illeszteni. Az ifjúsági szakterületen dolgozóknak még el kell mélyíteniük tudásukat ezen a területen, amely folyamatot elősegítheti egy kézikönyv vagy online feladatgyűjtemény létrehozása.

Megszakítás