Integr-Action Through ETS projekt indító

A 2019. december 1-2-jén  Budapesten tartotta  az „Integr-Action Through ETS” (IATETS) projekt az indító ülését.

Az „Integr-Action Through ETS ” (IATETS) egy 24 hónapos stratégiai partnerség, amelynek célja az oktatás és az egyénre vonatkozó új lehetőségek megteremtése a fogyatékossággal élő hátrányos helyzetű európai felnőttek számára az oktatás formáinak és a sporton keresztül történő oktatáson alapuló testreszabott oktatási módszereinek átadása révén.

A projekt célcsoportja a hátrányos helyzetű, 18–35 év közötti mozgássérült fiatalok.

A projekt célja a fogyatékossággal élő felnőttek oktatási kirekesztésének kezelése a partnerországokban és Európában a készségek közötti eltéréssel, a részvételből való kizárással és a hatalmas munkanélküliséggel kapcsolatban.

Az EU stratégiája hangsúlyozza a fogyatékossággal élő személyek teljes gazdasági és társadalmi beilleszkedésének fontosságát, valamint az oktatás és képzés területén az európai politikában (ET 2020 stratégia) meghatározott célok elérését.

A mai társadalom egyre összetettebb valóságainál az alap- és keresztirányú készségek változatos fejlesztése még inkább egy olyan  igény, amely kielégíti a munkáltatók által támasztott követelményeket és az állampolgárság konkrét gyakorlásának követelményeit, amint azt az Európai Bizottság megfogalmaz az “Új Európai Készségfejlesztési Tervezet” (2016) című dokumentumban.

A sporttevékenységek pozitív oktatási hatásának elismerése az EU-ban szintén kitűzött cél, a sport általi nevelésen keresztül egy célzott kombináció valósul meg a sport gyakorlat és a nem formális oktatás között (NFE) ,amely fejleszti a sportot és az alapvető készségeket, valamint a társadalmi beilleszkedést segítő és a foglalkoztathatóság transzverzális dimenzióját fokozó magatartás fejlesztésének útjaként alkalmazza.

Az IATETS az alábbi célokat fogalmazta meg:

– Jelentéskészletbe integrált kutatás elvégzése, amely felvázolja a fogyatékossággal élő felnőttek sportban és sporton keresztüli részvételének oktatási igényeit és akadályait, a meglévő oktatási kínálathoz képest. A kutatás lehetővé fogja tenni a meglévő igények felmérését és ezért a beilleszkedést elő tudja segíteni, a fogyatékossággal élő felnőttek sportban való részvételének elősegítését célzó politikai betekintések kidolgozását tervezi az érdekelt felek és a különböző szintű politikai döntéshozók számára.

– Az oktatási formátum kidolgozása, amely a felnőttképzés valamennyi ágazatában alkalmazható, és amelyben ETS-t alkalmaz eszköz a fogyatékossággal élő felnőttek integrálására.

– Kézikönyv létrehozása, amelyet a formátum közvetlen tesztelésének eredményeként készítettek fogyatékossággal élő felnőttekkel az összes partnerországból. A kézikönyv javítja a munkáltatóknak és a szakembereknek az operatív / módszertani kapacitásait azáltal, hogy útmutatásokat és módszertanokat biztosít a számukra az ETS  fogyatékossággal élő felnőtteknek szóló oktatási programokban történő felhasználására.

– A hozzáférhetően, több nyelven működő, oktatási modulokat átfogó, a projekt végső kedvezményezettjei által a partnerországokban és Európában megvalósuló, közvetlen tanulásra szolgáló webes platform létrehozása és működtetése.

Az Integr-Action Through ETS projektet az Európai Bizottság KA2 Erasmus + programja társfinanszírozza, és stratégiai partnerség, amely 24 hónapig működik együtt, 2019. Szeptember 1-jétől kezdve, és öt országot foglal magába – Bulgária – Asociacia za Razvite Na Bulgarskiasport, Horvátország- Visoka Poslovna Skola Par, Olaszország –Mine Vaganti NGO és S.S.D. ar.l. L’Orma, Törökország – Sivas Gelisim Genclik ve Spor Kulubu Dernegi, Magyarország – Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület/Hope for Children Hungary.

Megszakítás