XII. Műhelymunka

A partnerszervezetek mindegyike tartott már hosszabb tábort, szabadegyetemet. A Vajdasági Ifjúsági Fórum a Vajdasági Szabadegyetemet, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége a Kárpátaljai Nyári Egyetemet, a Máréfalvi Rozetta Egyesület tánctáborokat tart fiataloknak és gyerekeknek.

A saját programjaik szervezési nehézségeinek és sikereinek ismertetése után, a vitaindító kérdés következett: Beemelhető-e a sport általi nevelés módszertana a nyári egyetemek programjaiba? A sport általi nevelés meghatározott értékek átadása a mozgással vagy sportágak módszereivel egybekötött gyakorlatokban. 

Mindhárom partnerszervezet eltérő országból érkezett, de a külhoni magyarok közül kerül ki mindegyikük célcsoportja. A nemzetiségi eltérések miatt a programba bevont más nemzetiségekkel összhangban kell dolgozni. A különbségek közelítése és a hasonlóságok erősítése céljából az empátia és tolerancianövelés kiemelt fontosságú. 

A vita során a fő témák a következők voltak:

  • Az átadandó értékek kiválasztása (célszerű lokális problémákra reagálni)
  • A megfelelő gyakorlatok kiválasztásának módszere (létszám, időkorlát, csoportösszetétel, eszközpark)
  • A jó gyakorlatokat követő reflektálás (debriefing) fontossága és kivitelezése
  • Melyik sportágak ideálisak a sport általi nevelés módszertanához?
  • Önkéntesek és egyesületi munkatársak oktatása a módszertanra
  • A sport általi nevelés hatása a fiatalokra

A műhelymunka második felében három nemzetközi sport általi nevelés módszertanát használó jógyakorlatot ismertek meg és értékeltek a résztvevők. 

A műhelymunka konstruktív vitával és tapasztalatcserével zajlott.

Megszakítás