Könyvajánló – A sport általi nevelésről

Hazánkban a sport általi nevelés mint módszertan még gyerekcipőben jár, kevés szakirodalom található a témában, a nem-formális oktatási forma használata a közintézményekben szintén nem gyakori, így ezekről információkat civil szervezeteknél vagy szabadidős sport egyesületeknél találhatunk.

Az alábbiakban egy könyvet ajánlunk, amely több szempontból körüljárja a sport témakörét és az egyesület, valamint partnerei számára is hasznos szakirodalomnak minősült.

,,A sport napjainkra a modern társadalmak életének számottevő részévé vált. Ma már szinte természetesnek tűnik, hogy kiemelt szerepe van az élet számos szegmensében, többek között az egészségmegőrzésében, a közoktatás, a gazdaság, a turizmus, vagy éppen a média területein.
Növekvő társadalmi jelentősége, melyet a társadalmi és a politikai diskurzusban való egyre erőteljesebb jelenléte is bizonyít, hazánkban is megteremtette az igényt, e sajátos terület jellemzőinek és működésének minél szélesebb körű megismerésére, ill. megismertetésére.
A kötet, a sport színes világának fontos jelenségeit és összefüggéseit kívánja bemutatni a társadalomtudományok nézőpontjából. A szerzők a sport- és egészségszociológia, a menedzsment, a filozófia, a történelem-, a pedagógia, a politika- és a gazdaságtudomány szemüvegén keresztül vizsgálják a terület társadalmi szerepét, jellemzőit és hazai aktualitásait. Bár a tematika összeállításánál törekedtünk a sport lehető legtöbb oldalról történő
megközelítésére, de a terjedelmi korlátok nem tették lehetővé a társadalomtudományok teljes spektrumának megjelenítését.
A szerzők többsége, a hazai sport-, egészség- és gazdaságtudományi felsőoktatás ismert és elismert oktatója. Rajtuk kívül olyan szerzők is részt vettek a kötet kidolgozásában, akik az általuk gondozott téma kompetens szakértőinek számítanak hazánkban.”

A könyv az alábbi linken elérhető:

https://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/%21Palyazati/ASportTarsadalmiAspektusaiN.pdf

 

Megszakítás