``A gyermek a jövőnek ígéret, számunkra kötelesség.``
+36 30 943 8953
titkar@hopeforchildren.hu

XIV. Műhelymunka

Az előző műhelyfoglalkozáson a sporttal és a neveléssel, illetve ezek ötvözetével foglalkoztak a résztvevők. A nevelés során át lehet adni társadalmi értékeket, és fejleszteni lehet különböző készségeket. Nevelni lehet az aktív állampolgárságra, környezetvédelemre, és hatást gyakorolni a személyiségre. A mozgást, a sportot össze lehet kötni ezekkel a megvalósítandó nevelési célokkal.

Jelen foglalkozás során olyan készségeket és átadandó értékeket kerestek a résztvevők, amelyeket a következő generációnak el kellene sajátítania. A közös munka első felében összegyűjtötték a következőket:

 • Egészséges életmód
 • Kudarc feldolgozása
 • Környezet megismerése
 • A természeti környezetünk megóvása, javítása, a felelősség vállalás
 • Tolerancia
 • Empátia
 • Együttműködési képesség fejlesztése
 • Kommunikáció fejlesztés
 • Szociális készség
 • Demokrácia
 • Diszkrimináció
 • Elfogadás
 • Külső korlátok megtapasztalása

Az összegyűjtött készségeket és értékeket 2 részre bontottuk és 2 csoportban kezdődött meg a munka. Első feladatként mindkét csoport kifejtette a felsorolt értékek és célok elérési módjait, például: Miképpen lehet növelni az empátiát? Miért fontosak a külső korlátok megismerései? Milyen szociális készséges hasznosak a fiatalok számára? A közös csoportmunka eredményét megosztották egymással is.