XIV. Műhelymunka

Az előző műhelyfoglalkozáson a sporttal és a neveléssel, illetve ezek ötvözetével foglalkoztak a résztvevők. A nevelés során át lehet adni társadalmi értékeket, és fejleszteni lehet különböző készségeket. Nevelni lehet az aktív állampolgárságra, környezetvédelemre, és hatást gyakorolni a személyiségre. A mozgást, a sportot össze lehet kötni ezekkel a megvalósítandó nevelési célokkal.

Jelen foglalkozás során olyan készségeket és átadandó értékeket kerestek a résztvevők, amelyeket a következő generációnak el kellene sajátítania. A közös munka első felében összegyűjtötték a következőket:

 • Egészséges életmód
 • Kudarc feldolgozása
 • Környezet megismerése
 • A természeti környezetünk megóvása, javítása, a felelősség vállalás
 • Tolerancia
 • Empátia
 • Együttműködési képesség fejlesztése
 • Kommunikáció fejlesztés
 • Szociális készség
 • Demokrácia
 • Diszkrimináció
 • Elfogadás
 • Külső korlátok megtapasztalása

Az összegyűjtött készségeket és értékeket 2 részre bontottuk és 2 csoportban kezdődött meg a munka. Első feladatként mindkét csoport kifejtette a felsorolt értékek és célok elérési módjait, például: Miképpen lehet növelni az empátiát? Miért fontosak a külső korlátok megismerései? Milyen szociális készséges hasznosak a fiatalok számára? A közös csoportmunka eredményét megosztották egymással is.

Második feladatként sportágakat és mozgásformákat kerestek, minden felsorolt ponthoz legalább egyet (például a környezet megismerése túrázás, vagy a természetben való edzés; demokrácia és a szociális készség fejlesztése a csapatsportokon keresztül tanítható; a kudarc feldolgozásának módja egyéni és csapat sport által is fejleszthető). A szakmai vezető példaképpen hozott néhány sport gyakorlatot, amelyet a résztvevők összekötöttek az általuk megnevezett értékekkel. 

A műhelymunka végén a két csoport a példák segítségével és a kreativitásukat segítségül hívva 1-1 gyakorlatot találtak ki, egy kiválasztott érték átadására, a sport általi nevelés elveit beépítve. 

Megszakítás