Elméleti felkészülés a karantén ideje alatt – Többet a sport általi nevelésről

A koronavírus kapcsán kialakult helyzet a projekt megvalósítók szakmai munkáját is érinti. A műhelymunkák és tanulmányutak átütemezése értelemszerű volt. A gyakorlati, fiatalokkal közös munka mellett a megvalósítók és szakmai önkéntesek számára nyitva maradt egy kapu; az önképzés. Az ifjúsági munka területén évente vannak új módszerek, megismerhetők új jógyakorlatok, vagy az elméleti háttér tudást is lehet frissíteni addig nem olvasott szakirodalommal. Megvalósító egyesületként több cikket és online elérhető könyvet kerestünk három partnerünk számára, amelyekkel mélyíthetik a tudásukat. A megfelelő gyakorlati képzések alapos elméleti háttér tudással gördülékenyebben zajlanak, nem mellesleg a témában való kutakodás új ötletet adhat a következő műhelymunkákhoz.

Az alábbi linken olvasható tanulmány a sport általi nevelés multifunkcionális szerepére világít rá.

http://epa.oszk.hu/02700/02750/00027/pdf/EPA02750_tudasmenedzsment_2011_02_094-100.pdf

,,Az Európai Információs Pont megfogalmazásával élve a „sport ma már jóval többet jelent, mint szabadidős tevékenység: a gazdaság és a társadalom egészét átszövi… tökéletes eszköze a nevelésnek: megtanít a társadalmi együttélésre és arra, hogy az egyén beilleszkedjék valamely csoportba, annak hasznos tagjává válva. Általa az ember elsajátítja mind a társak, mind az ellenfelek és a szabályok tiszteletét, a szolidaritást, a vállalkozó szellemet, a kollektív fegyelmet.” A „Sport Általi Nevelés Európai Éve” céljai között pedig szerepelt (többek között):
− a sport által átadható értékek felhasználásának az átgondolása, amely értékek segítségével a fiatalok nem csupán fizikai állapotukban, de szociális
készségeiket illetően is fejlődnek (fair play, csapatmunka, szolidaritás, tolerancia),
− a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok a sport általi szociális integrációjának az elősegítéséről folytatandó eszmecsere támogatása.”

 

 

Megszakítás