Ismerkedés a sport szociológiával – Kurzus bemutató

A sportszociológia tudományterülete elkerülhetetlen ha a sportolási szokásokat és a motivációkat szeretné megismerni a projekt csoport. Ennek okán a koordinátor szervezet szakmai vezetője kiválasztott egy alapismereket taglaló, egyetemi kurzus leírását, amely a Debreceni Egyetemhez köthető.

A partnerekkel dolgozó és együttműködő munkatársak és önkéntesek az anyag elolvasása után megvitatták a leírtakat és kapcsolódási pontokat kerestek a saját tapasztalataikkal. Az olvasottakat a későbbiekben online találkozó során fogják a partnerek és a projekt résztvevő szakembereik egymással megbeszélni, bővítve ezáltal tudásukat és vitakultúrájukat.

Idézet a tananyagból, amely a mellékelt linken elérhető online.

,,Bourdieu (2002) szerint a sportszociológiának mint tudománynak több szempontból is nehézségekkel kell megküzdenie: lenézett tudományág a sportolók és a szociológusok körében is. A sportolók nagyon jól ismerik a sport gyakorlati oldalát, viszont nem tudnak tudományos minőségben beszélni róla, a szociológusok között vannak, akik gyakorlati oldalról nem ismerik a sportot, viszont tudnak beszélni róla mint társadalmi alrendszerről, de nem hajlandóak rá. Összességében azt láthatjuk, hogy a sportot mint társadalmi alrendszert más tudományterületekhez képest kevésbé kutatják (Schimank 1995). A sportszociológia a sport mint társadalmi alrendszer törvényszerűségeit kutatja: a mindennapi élettel és más társadalmi alrendszerekkel, a sport világának jelenségeit, folyamait. Alapvetően három kérdésre keresi a választ:

  1. Mi történik a sportban?
  2. Mi hogyan történik?
  3. Mi miért történik? (Földesiné Szabó et al. 2010).”

https://psycho.unideb.hu/sport/fejezetek/kk_sportszociologia/_book/a-sportszociologia-helye-es-szerepe-a-tudomanyok-rendszereben.html

Megszakítás