Sport szociológia – online vita a partnerekkel

A projektben résztvevő partnereket egyesületünk koordináló szervezetként vitára invitálta. A  elmúlt évek tapasztalatai alapján, egy, a projekt témához köthető, tanulmány vagy könyv közös feldolgozása hatékony eszköznek bizonyul az ötletszerzéshez és a gondolkodás elindításához vagy fenntartásához. A székhelyek távolsága okén a vitára az online térben került sor. A beszélgetés három nagy téma körül forgott: a sportolás szocializációs szerepe, a sport és a társadalmi egyenlőtlenségek (szociokulturális háttér), a sport személyiségfejlesztő hatása. Az előzetesen kért tudásanyag elolvasása kapcsán sok személyes élmény került ismét felszínre, a testnevelés órákról, a testképről, a kudarcokról és az anyagi lehetőségekről. Ez utóbbi tapasztalatok a későbbiekben hasznosak lehetnek, mivel olyan hiányokat hoztak felszínre, amelyekre megoldást lehet keresni ifjúsági vagy sport szakemberként.

A felvázolt megoldási javaslatokat és ötleteket a projekt csoport össze fogja vetni a kutatás eredményeképpen létrejövő javaslatokkal, amelyeket a kitöltők rövid válasz formájában adhatnak meg a kérdőívben.

Megszakítás