Király Anita: A “TE IS” program

A Magyar Diáksport Szövetség [MDSZ] által kifejlesztett „TE IS program” (TEstmozgás az ISkolában), egy olyan testmozgással kapcsolatos iskolai, nem formális programok szervezésével összefüggő program, amely a társadalmi integrációra és a sporton keresztüli önkéntességre épül, és amelyet az elmúlt években 145 magyar általános és középiskolában vezettek be. Amikor az MDSZ elkezdte újra gondolni az iskolai környezetben zajló testmozgás szemléletét, azokra a spontán emberi motivációkra épített, mint az aktivitás igénye, az önkéntesség, a társas elfogadás, befogadás képessége, vágya. A TE IS tehát ezeknek a metszetében fejlesztette ki azon komplex és gyakorlatorientált iskolai módszertani elemeket, amelynek értékei a gyermekek fejlődéséhez, kompetenciáik fejlesztéséhez, személyiségük kibontakoztatásához kapcsolódnak, kiemelve a játék, az élmény, az aktív részvétel és az együttműködés fontosságát.

A program fő célja a tanórán kívüli fizikai aktivitás előmozdítása, valamint az önkéntesség és a társadalmi befogadás tudatosságának és gyakorlatának erősítése. A TE IS bármilyen iskolában használható. Az iskolák formális és nem formális színtereire, a tanórán kívüli időszakokra összpontosít, amelyek új lehetőségeket kínálnak a tanításra, a tanulásra és a fejlesztésre. A program alkalmas arra, hogy lehetőséget biztosítson és ösztönözze az iskola minden tanulóját az iskolai testmozgással kapcsolatos programokban való részvételre.

Az iskolai működés alapfolyamata a tanulás és a tanítás összekapcsolódó mozzanata, amelyben keverednek a tantárgyak tudástartalmai és a személyes, valamint társas viszonyok összetevői. A programmal olyan keretek megteremtése volt a cél az iskolában az elfogadáson, biztonságon és bizalmon alapuló társas együttlétre, amely hozzájárul a tanulás és a tanítás eredményességéhez, valamint aktivizálja a társas és személyes dinamikákat.

Az iskolai TE IS program hajtómotorja az iskolai TE IS csapat, egy 8-15 tanulóból álló csoport, akik önként vállalkoznak kortársaiknak szánt testmozgásos programok kidolgozására és végrehajtására. Ezen tevékenységek teljes folyamatát a TE IS csapat tagjai végzik és koordinálják, a mozgásprogram ötletének megtalálásától kezdve a közös értékelésig. A tervezés, előkészítés, szabályalkotás, szervezés, lebonyolítás és értékelés, vagyis vezetői készségek, képességek tanulása zajlik valójában, ami egy sajátos, ám kevésbé hangsúlyos területe az interperszonális tehetséggondozásnak. Szükség esetén a tanulók segítséget kérhetnek a TE IS mentortanárától, akik a programot megelőzően képzésen vettek részt.

A TE IS módszertanát úgy fejlesztettük ki, hogy a gyermekek és a tanárok számára egyszerű, a realitások talaján mozogva is használható eszközöket biztosítsanak a mozgásprogramok megtervezése és szervezése során, amihez a TE IS kerék ad alapot (további információkért lásd a mellékelt képet). A TE IS Kerék a TE IS Program folyamatában szinte állandó körforgásban van. A TE IS csapat mindig éppen valamelyik „buborékban” tartózkodik. A TE IS kerék elemeinek tartalma minden iskolában más és más, illetve folyamatosan bővíthető a saját magunk által megélt tapasztalatokkal, tudással és eredményekkel.

A program célja elsősorban az iskolák társadalmi dimenzióit célozza. A fő cél az iskolai társadalmi kapcsolatok aktívabbá, dinamikusabbá tétele, amely során a tanulók és a tanárok kölcsönösen ösztönzik és támogatják egymást. A koncepció célja, hogy a TE IS csapat által kidolgozott közös mozgásprogramokat önkéntes részvétel és elkötelezettség mentén valósítsák meg. A TE IS tehát támogatja az inkluzív attitűd fejlődését az iskolában.

A program küldetése és jövőképe röviden: a TE IS hozzájárul a befogadó, nyitott iskolai közösségek kialakításához, amelyek motiválják tagjaikat a fizikailag aktívabbá válásban, melynek célja a pozitív, egészségorientált életmód megközelítésének és mintáinak megerősítése. A program módszertanilag megfelelő eszközökkel támogatja és segíti a mozgásprogramok alulról történő szerveződését. Ezt tükrözi a TE IS program mottója: A mozgás mindenkié!

A TE IS legfontosabb hatása a társadalmi interakció minőségében van. A tanulók megközelítik, meghívják és motiválják egymást, hogy fizikailag aktívak legyenek, csoportjaik önszerveződő entitássá válnak, miközben olyan sport- és mozgásprogramokat valósítanak meg, amelyek hozzájárulnak az egészségtudatos viselkedéshez.

Az iskolai közösségekben – a TE IS csapat által ösztönözve – különböző társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező gyermekeknek lehetősége nyílik társadalmi és transzverzális készségeik fejlesztésére, valamint a befogadó megközelítés kialakítására a sport és a testmozgás révén. A TE IS program megvalósítása során (önszervezés és saját ötletek révén) az iskolák a legváltozatosabb és legkreatívabb megoldásokkal állnak elő a testmozgás ösztönzésére. A repertoár a rövid váltójátékoktól a szünetekben a megyei asztalitenisz versenyekig terjedhet. A program innovatív jellege abban rejlik, hogy a tevékenységek forrásai maguk a tanulók. Az önkéntesség és az inkluzív megközelítés együtt járulnak hozzá a pozitív viselkedéshez és az aktív kultúra kialakulásához.

A legtöbb részt vevő iskola a konvergencia régiókban található, ahol társadalmi kihívások és konfliktusok vannak a többségi társadalom és a magas számú roma tanulók között. A TE IS program megpróbál lehetséges megoldásokat találni és kínálni e kihívások kezelésére.

2017-ben az Európai Bizottság először hozta létre a #BeInclusive Sport díjat, hogy hagyományt teremtsen és elismerje a sport erejét felhasználó kezdeményezéseket az inkluzív megközelítés és az inkluzív gyakorlatok megerősítése érdekében. Ugyanebben az évben több európai országból 279 pályázat érkezett díjazásra, és a Magyar Diáksport Szövetség TE IS programja megkapta a megtiszteltetést, hogy a 9 legjobb pályázat közé választották.

További információkért a TE IS projektről és programról katt ide: https://www.mdsz.hu/te-is/

További információ a Sport.Youth.Inclusion projektről a https://www.throughsport.eu/hu/kezdolap/ weboldalon található.

Megszakítás