A kutatás eddig elért eredményei

A projekt partnerek online megbeszélést tartottak, ahol Jósa Bálint, a kutatást végző szakember tartott tájékoztatást a kutatásba bevont kitöltők számáról és az eddig elért eredményekről. A partnerek megkapták az adatokat, hogy az országaikból hány fő töltötte ki a kérdőívet és milyen korosztályból. A kutatásvezető bemutatta a kutatáshoz használt módszertant és a kérdőívek kiértékeléséhez használható módszertanokat, amelyeket a partnerek is felhasználhatnak további munkájuk során.

A projekt koordinátorok ígéretet tettek, hogy promotálják a kutatás kérdéseit a partnerhálózatukon keresztül, további kitöltőket biztosítva a kutatáshoz. A kérdőív második felében javaslatokat fogalmazhatnak meg a sportolási lehetőségek javításáról. A beérkezett válaszokat megvitatták a résztvevők és egyeztettek a kutatás vezetővel a zárójelentés felépítéséről és a kutatás véglegesítésének időpontjáról.

A kutatási zárójelentés elérhető lesz az érdeklődők számára a projekt végeztével.

Megszakítás