A fiatalok sportolási szokásai – a kutatás zárása

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00051 kódú projektben készült kutatás a fiatalok sportolási és internethasználati szokásairól lezárul. A kutatási szakértő megkezdi a kitöltött kérdőívek feldolgozását, az eredmények szövegbe foglalását és a kutatás háttéranyagának kidolgozását. Ezen felül a projektben résztvevő partnerekkel együtt megfogalmazzák a javaslatokat. A kutatás háttereként a sport történelmét, kiemelt fogalmak tisztázását (sport, szabadidő, tömegsport), a testkép kialakulása és a sport, a sport és a média, valamint a sport általi nevelés módszertanát is érinti a kutatási zárójelentés. A felsorolt témák a műhelymunkák és tanulmányutak során több alkalommal érintve voltak, hiszen az elméleti háttér elengedhetetlen a gyakorlati tudás és tapasztalat mellett.

Az elméleti háttérrel együtt a kutatási eredmények és a javaslatok is szélesebb körben értelmezhetők az olvasók számára.

A kutatási zárójelentés az elkészülte után online formában elérhető lesz a honlapunkon.

Megszakítás