Mi a sport általi nevelés? Mi a Sport.Youth.Inclusion projekt célja?

Az ifjúsági munka és a sporttevékenységek közötti információcserében nagy a lehetősége a gyakorlatok és szinergiák cseréjének, annak érdekében, hogy a fiatalokat bevonják az ifjúsági közösségekbe, és tapasztalatokat biztosítsanak az állampolgársági készségek fejlesztéséhez. A projekt célja, hogy strukturálja a bevált gyakorlatok megosztásának és összegyűjtésének módját mind az alsóbb szintű sportban (ideértve az iskolai sportot is), mind az ifjúsági munkában, valamint hogy a sport és a testnevelés felhasználásával olyan gyakorlatokat gyűjtsön, amelyek biztosítják és tanítják a befogadást és az állampolgársági létet. Négy szervezet (Magyarország, Németország, Bulgária, Olaszország) egyesítette erőforrásait és tapasztalatait annak érdekében, hogy előmozdítsa és fejlessze a sport szerepét a fiatalok állampolgársági képességeinek erősítésében az inkluzívabb és demokratikusabb közösségek felépítésének érdekében, a sport és a test gyakorlásának megosztása és terjesztése révén, ahol a sport az oktatás egy eszköze. A projekt több száz szakmabelit és érdeklődőt mozgósít és motivál a sport, az oktatás és az ifjúsági munka területén, és 24, az adott szakterületen tevékenykedő embert von be a gyakorlatok cseréjére, akik összegyűjtenek és dokumentálnak 24 gyakorlatot arról, hogyan lehet a sportot és a fizikai tevékenységeket felhasználni a megkülönböztetett fiatalok beilleszkedésének javítására a sportcsapatokban, az iskolákban és az ifjúsági közösségekben.

Négy projektpartner és több hazai partnerük – a sport, a formális oktatás és az ifjúsági munka területén – szorosan együtt fog működni a projekt során, találkozók és gyakorlatcsere révén, ahol új szakmai kapcsolatok és partnerségek alakulhatnak ki. A négy nemzeti konzultációs találkozó megerősíti az együttműködést a társult partnerek között azáltal, hogy megvitatják a sport szerepét az integrációban. A hangsúlyt az integráció kapcsán felmerülő kérdésekre kell helyezni, ezáltal a három ágazatból érkező emberek sokat tanulhatnak egymástól. A négy nemzeti és egy nemzetközi ,,Toolfair” rendezvény helyet fog biztosítani ezeknek a gyakorlatoknak a megosztására és cseréjére olyan szakemberek között, akik sporttevékenységet és fizikai aktivitást használnak a fiatalok készségeinek és kompetenciájának fejlesztésére az inkluzív közösség létrehozása során.

A projekt során online eszközt hoznak létre ezeknek a gyakorlatoknak, elméleteknek és a módszertannak a gyűjtésére és terjesztésére a partner szervezetekben, és az összes részt vevő országban a három terület szélesebb közönsége számára elérhetővé téve ezt a gyűjteményt (a gyakorlatok és módszerek online gyűjteménye). Az online eszköz felhívja a figyelmet az erőforrásokra, lehetőségekre és az együttműködésre a sport, az oktatás és az ifjúsági munka területén, különös tekintettel a megkülönböztetett fiatalok befogadására.

Ezenkívül a projekt javaslatokat kíván tenni a nemzeti sportpolitikai közigazgatás, az Európai Bizottság és az Európa Tanács számára a sportközösségek potenciális szerepének bemutatására és fejlesztésére, a befogadás javítására és a megkülönböztetés elleni küzdelemre fókuszálva. Szeretnénk dokumentálni új ötleteket, igényeket és javaslatokat, amelyek relevánsak lehetnek a sport, az oktatás és az ifjúsági munka területén a politikai döntéshozók számára, és támogatják a sportban rejlő lehetőségek széles körű felhasználását a megkülönböztetett fiatalok beilleszkedésének javítása érdekében az ifjúsági közösségekben.

A sport általi nevelés nagy lehetőségeket rejt magában a befogadás és az állampolgárság témaköreiben a következő területeken; az iskolák testnevelésében, az edzők és a testnevelő oktatók képzésében, valamint a hátrányos helyzetű fiatalokkal való munka során, ahol csak a faluban található focipálya. E tekintetben a projekt további bizonyítékokat szolgáltathat a politikai döntéshozók számára a három ágazat feltételeinek és kompetenciájának fejlesztésére irányuló intézkedések meghozatalához.

Weboldal: https://www.throughsport.eu/hu/kezdolap/

A projektről az összefoglaló videó az alábbi linken elérhető.

https://www.youtube.com/watch?v=v56LJhwfA7s&t=18s

Megszakítás