Az EFOP-5.2.2-17-2017-00051 projekt zárása

A projekt az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések pályázati konstrukció keretében valósulhatott meg. A több hónapos projekt időtartam alatt sok új ismeretség köttetett, a műhelymunkák és szakmai tanulmányutak programjai nyomán sok új ötlet és még több új ismeret cserélt gazdát a résztvevők között. A Vektor Konferenciák teret adtak a kárpát-medencei fiatalok számára, hogy találkozzanak és megismerjék egymás nézőpontját és tapasztalataikat. A kutatási zárójelentés és módszertani kézikönyv elkészüléséhez a szakértők és partnerszervezetek koordinátorai és ifjúsági szakemberei tevékenyen hozzájárultak. Ezúton is köszönjük a több éves munkájukat és szakértelmüket.

A projekt lezárását követően a partnerek nem engedik el egymás kezét és a jövőben is a projektre és a kézikönyvre alapozva szervezik meg évente a Vektor Konferenciát, valamint aktív kapcsolatot tartanak fent a tapasztalatcsere céljából. Hamarosan elérhetővé válik a 2021-es Vektor Konferencia jelentkezési felülete, ahol a résztvevők megismerhetik a projekt eredményeit és további ismeretekkel gazdagodhatnak média és sport témakörökben.

 

Megszakítás