Elérhető az Ifjúsági Módszertani kézikönyv online verziója

 

 

A kiadvány az EFOP-5.2.2-17-2017-00051 kódú Ifjúsági Módszertani Kézikönyv című projekt tudásanyagát és megismert jó gyakorlatait tartalmazza. A projekt műhelymunkái és tanulmányútja során a résztvevő szakemberek és önkéntes fiatalok tapasztalatait és tudását összegzi jelen kézikönyv, kipróbált és kiválasztott gyakorlatokat gyűjt össze, amelyek célja az ifjúsági szakemberek munkájának segítése nem csak a partnerszervezetek számára, hanem az online és ingyenes elérhetőség okán bármely szervezet és szakember szabadon felhasználhatja.

A projekt koordinátori szerepét a magyarországi Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület töltötte be, a partnerek a szomszéd országok (Duna régió) határon túli magyarok által működtetett egyesületek közül kerültek ki.

A soros magyar EU-elnökség egyik kiemelkedő eredményeként, az állam- és kormányfők 2011 júniusában végső jóváhagyásukat adták az Európai Unió második makro-regionális fejlesztési koncepciójának elindítására. A 14 országot (9 EU tagállam: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia; és 5 Unión kívüli: Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Moldova, Szerbia, Ukrajna) összefogó stratégia célja 11 szakterületen összehangolni a fejlesztéspolitikákat a régió összeköttetéseinek javítása, a környezetvédelem elősegítése, a jólét növelése és a régió megerősítése érdekében. A régióban tevékenykedő partnerek a Jókai Mór Diákkör, a Máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület, Vajdasági Ifjúsági Fórum és a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége.

Mint fentebb is olvasható, projektünk partnerei ebből a régióból kerültek ki, így projektünk hasznosítása is ezekben az országokban valósul meg elsősorban. Valamennyi projektpartner célja az, hogy saját vonzáskörzetében hasznosítani tudja az egymástól átvett jó gyakorlatokat, a közösen megvalósított kutatások eredményeit, így elsősorban ezekre a területekre korlátozódik a hatás.

Az alábbi linken megtekinthető a kiadvány:

https://issuu.com/remenytagyermekeknek/docs/ifj_s_gi_m_dszertani_k_zik_nyv_-_ef_423d36951f8842

Megszakítás