Gain, Grow & Give projekt összefoglaló

Szeptember 25. és október 2. között megrendezésre került a Gain, Grow & Give projektünk programja.

A projekt alap ötlete szervezetünk munkatársaitól eredt. Korábban megvalósult nagyszabású projektünk és annak elkészült kézikönyve ( http://online.fliphtml5.com/ojpns/grgr/#p=1) sok hasznos tudással rendelkezik, melyet szerettünk volna a gyakorlati módszerek mentén is átadni Európa mozgástudatos szakembereinek és fiataljainak. Ennek kapcsán alkottuk meg a projekt alap koncepcióját ami a növekedés az adás és az elsajátítás elve
mentén valósul meg ahogy ez a projekt címében is megjelenik.
Gain: A képzés módszertana nem formális oktatási módszereken alapul, amelyek fő módszere a sport általi nevelés. A sport általi nevelés egy nem formális oktatási pedagógiai megközelítés, amely a sportot és a testmozgást eszközként használja az értékek elterjesztésére annak érdekében, hogy olyan speciális kulcskompetenciákat fejlesszen ki, amelyek javíthatják az élet különböző területeit. Elősegíti a társadalmi, kulturális, erkölcsi és etikai kompetenciák fejlesztését a változások biztosítása érdekében személyes, szakmai és társadalmi szinten.
Ezt a módszertant használtuk annak bemutatására, hogy a résztvevők hogyan használhatják a sportot eszközként az EU értékeinek népszerűsítéséhez és kompetenciáik fejlesztéséhez.

Grow: Az ülések utáni reflexiós módszertan használatával és az ETS-tevékenységek nélkülözhetetlen elemzésével a résztvevők képesek lesznek megszerzett tapasztalataikat a személyes és szakmai növekedés érdekében tanulási eredményekké alakítani.
Give: Ennek a TC-nek az volt az egyik célja, hogy felhívja a résztvevők figyelmét arra, hogy visszaadjanak a társadalomnak a sport, mint eszköz felhasználásával.

A szakmai program mellett kiegészítő programokon (parkour és jóga) vettek részt a fiatalok, valamint a budapesti városnézés sem maradhatott ki, de a szervezők ügyeltek arra, hogy arányos legyen minden programrész az egészhez képest.

A csapat hamar összeszokott, nem jelentett akadályt a nyelvi különbség, a napok jó hangulatban teltek és a szabadidőben is együtt beszélgettek és fedezték fel a környéket.

 

Our Gain, Grow & Give project took place between 25 September and 2 October. 

 The idea for the project came from the staff of our organisation. Our previous large-scale project and its handbook (http://online.fliphtml5.com/ojpns/grgr/#p=1) have a lot of useful knowledge that we wanted to transfer to the mobility professionals and young people of Europe through practical methods. In this context, we have developed the basic concept of the project, which is the principle of growth through transmission and acquisition as it is reflected in the title of the project.
Gain: The training methodology is based on non-formal educational methods, the main method being education through sport. Education through sport is a non-formal educational pedagogical approach that uses sport and physical activity as a tool to disseminate values in order to develop specific key competences that can improve different areas of life. It promotes the development of social, cultural, moral and ethical competences to ensure change at personal, professional and societal levels.
This methodology was used to show how participants can use sport as a tool to promote EU values and develop their competences.

Grow: By using the post-session reflection methodology and the essential analysis of ETS activities, participants will be able to translate their experiences into learning outcomes for personal and professional growth.
Give: One of the objectives of this TC was to raise participants’ awareness of giving back to society using sport as a tool.

In addition to the professional programme, the young people participated in complementary activities (parkour and yoga) and a tour of Budapest was also included, but the organisers made sure that each part of the programme was proportionate to the whole.

The team quickly bonded, the language difference was not an obstacle, the days were spent in a good atmosphere and in their free time they chatted and explored the area together.

 

Megszakítás