A víz erőforrás, ami nélkül nem lehet élni – A River Quiz projekt összegzése

A környezet megóvása és az ivóvízforrások szennyezéstől való védelme a modern társadalom egyik legnagyobb és legjelentősebb kihívása. Kiemelten fontos a vízkészletek védelmének fontosságáról szóló oktatás és a tudatosság növelése a mindennapi élet során.

Ennek érdekében szervezték meg és valósították meg sikeresen a „River Quiz” elnevezésű nemzetközi Erasmus+ sportprojektet, melyben Szerbia, Románia, Horvátország, Magyarország és Bulgária felsőoktatási és sportintézményei is részt vettek. Az Európai Unió által finanszírozott projekt amellett, hogy felhívja a figyelmet az ökológia és a tudatosság fontosságára ezen a területen, a fiatalabb iskoláskorú gyermekek képességeinek fejlesztését is célul tűzte ki sportoláson és sportjátékokon keresztül.

Az alapötlet, amiből kiindultunk, az volt, hogy játékon, azaz irányított fizikai tevékenységen keresztül adjuk át a gyerekeknek a tudást erről a területről. A Dunára támaszkodtunk, mert az a folyó volt a kapcsolat a projektben részt vevő országok között, és ennek szennyezése és fontossága adta az alapötletet. A projektben részt vevő minden országnak az volt a feladata, hogy négy olyan játékot tervezzen vagy adaptáljon gyermekek számára, amelyekben a víz erőforrásként vagy közegként szerepelt.

A projekt 2021 januárjában indult az oktatási és sportrendszer intézményeinek és magánszemélyeinek kutatásával és felmérésével:

Minden partner azt kutatta, hogy országuk intézményei hogyan kezelik a túlzott vízfogyasztás és szennyezés problémáit, és hogyan szabályozzák ezeket a területeket, vagyis mennyire fontos számukra a „kék gazdaság”. A válaszadók kérdésekre válaszoltak a tájékoztatással és a hulladékkezelés módjaival, a víztakarékossággal, a vízi sportokkal, a vízisport hagyományaival és játékaival kapcsolatban az egyes országokra levetítve. E felmérések eredményeiből indultunk ki a projekt során felhasznált gyermekjátékok és kvízkérdések meghatározása során.

Ezt követően elkészültek a módszertani anyagok, amelyeket a testnevelő tanárok és más sportpedagógusok használhatnak a gyermekekkel való munka során. A projektben részt vevő országok mindegyike tréninget tartott, amely összehozta a játékon keresztüli tanulást és a környezeti nevelés fontosságát ebben a korban. 

A Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület módszerként a sport általi nevelést választotta. A projekt szakértője Radics János, aki szertorna edzőként és gyógypedagógusként fiatalokkal és gyermekekkel foglalkozik. A projekt vezetővel és a kutatás készítőivel együttműködve négy, a vízhez és a környezetvédelemhez köthető játékot fejlesztett ki. 

A nemzetközi találkozók során a partnerek bemutatták egymásnak a kutatás eredményeit és a gyakorlatokat. A projekt zárása Bukarestben a River Fest eseményen történt, ahol a meghívott gyermekek kipróbálták a feladatokat és véleményezték azokat.

A módszertanok ismertetése, a kutatás eredménye és a gyakorlatok a projekt kiadványában hamarosan elérhetők lesznek a hazai partner weboldalán, a https://hopeforchildren.hu/ címen.

Megszakítás