``A gyermek a jövőnek ígéret, számunkra kötelesség.``
+36 30 943 8953
titkar@hopeforchildren.hu

Egyezmény a gyermek jogairól gyerekeknek

Az ENSZ Közgyűlése a Gyermek jogairól szóló egyezményt 1989. november 20-án fogadta el, nemzetközi jogszabályként pedig 1990-ben lépett hatályba. Az egyezmény 54 cikke meghatározza a gyermekek jogait, és azt, hogy az állam hogyan biztosítsa és védje azokat. A világ csaknem minden országa ratifikálta ezt az Egyezményt, és ezzel ígéretet tett arra, hogy elismeri és tiszteletben tartja az összes itt szereplő jogot.

1. cikk: A gyermek meghatározása
18 éves korodig gyereknek számítasz, és minden olyan jog megillet téged, ami ebben az egyezményben szerepel.

2. cikk: A hátrányos megkülönböztetés tilalma
Rendelkezel ezekkel a jogokkal, bárki vagy, bárkik legyenek is a szüleid, bármilyen a bőröd színe, fiú vagy lány vagy. Függetlenül attól, milyen a vallásod, milyen nyelven beszélsz, van-e valami fogyatékosságod, szegénynek vagy gazdagnak születtél, ezek a jogok megilletnek.

3. cikk: A gyermek mindenek felett álló érdeke
Minden téged érintő döntést és tettet az határozzon meg, hogy mi a legjobb neked és a gyerekeknek általában.

4. cikk: Ezen egyezményben foglalt jogok élvezete
Az államnak biztosítania kell számodra és minden gyerek számára az itt felsorolt jogokat.

5. cikk: Szülői irányítás és a gyermek fejlődése
Elsősorban a családod a felelős azért, hogy irányt mutasson neked, hogy ahogy növekszel, megtanulj megfelelően élni a jogaiddal. Ezt az államnak is tiszteletben kell tartania.

6. cikk: Jog az élethez és a fejlődéshez
Jogod van élni és fejlődni.

7. cikk: Anyakönyvezés, név, állampolgárság és szülői gondoskodás
Jogod van hozzá, hogy születésedkor a születési adataidat beírják az anyakönyvbe. Jogod van ahhoz, hogy neved és állampolgárságod legyen. Jogod van megismerni a szüleidet, és ahhoz, hogy ők gondoskodjanak rólad.

8. cikk: A személyazonosságod védelme
Az államnak tiszteletben kell tartania, hogy jogod van a nevedhez, az állampolgárságodhoz és a családi kapcsolataidhoz.

9. cikk: Elválasztás a szülőktől
Nem szabad elszakítani téged a szüleidtől, hacsak nem a te érdekedben történik (például ha szüleid bántanak vagy nem törődnek veled). Ha a szüleid külön élnek egymástól, jogod van ahhoz, hogy mindkettejükkel kapcsolatban maradj, kivéve, ha ez árthat neked.

10. cikk: Család újraegyesítés
Ha szüleid különböző országokban élnek, lehetővé kell tenni a számodra, hogy az egyik országból a másikba utazhass, hogy kapcsolatban maradhass velük, vagy családként újra összekerüljetek, egyazon helyen, együtt éljetek.

11. cikk: Védelem attól, hogy törvénytelenül más országba vigyenek
Az államnak lépéseket kell tennie, hogy megakadályozza, hogy törvénytelen módon kivigyenek az országból.

12. cikk: A gyermek véleményének tiszteletben tartása
Ha a felnőttek olyan kérdésben döntenek, ami téged is érint, jogod van hozzá, hogy megmondd, szerinted mi történjen, és a véleményedet a felnőtteknek figyelembe kell venniük.

13. cikk: Az önkifejezés és a tájékozódás szabadsága
Jogod van ahhoz, hogy tájékozódj, információkat keress, szerezz és ossz meg másokkal, bármilyen formában (írásban vagy művészi formában, a televízió, a rádió vagy az internet segítségével), feltéve, hogy az adott információ nem árt neked vagy másoknak.

14. cikk: Gondolati, lelkiismereti és vallásszabadság
Jogod van ahhoz, hogy azt gondold, amit akarsz, és abban higgy, amiben akarsz, és hogy szabadon gyakorold a vallásod mindaddig, amíg ezzel mások jogait nem sérted. A szüleid feladata, hogy utat mutassanak neked ezekben a kérdésekben.

15. cikk: Az egyesülés és a békés gyülekezés szabadsága
Jogod van ahhoz, hogy azzal találkozz, barátkozz, akivel akarsz, jogod van ahhoz is, hogy más gyerekekkel együtt valamilyen csoporthoz vagy szervezethez csatlakozz, mindaddig, amíg ezzel mások jogait nem sérted meg.

16. cikk: Magánélet, becsület és jó hírnév
Jogod van a magánélethez. Senki nem mehet be az otthonodba, nem olvashatja el a leveleidet vagy e-mailjeidet, és nem zaklathat téged vagy a családodat alapos indok nélkül.

17. cikk: Az információhoz való hozzáférés és a média
Jogod van ahhoz, hogy többféle forrásból, pl. könyvekből, újságokból, TV-ből, rádióból vagy az internetről olyan információkat szerezhess, amelyek megbízhatóak, hasznosak és érthetőek számodra.

18. cikk: A szülők közös felelőssége
Mindkét szülődnek részt kell vennie a felnevelésedben, és mindig szem előtt kell tartaniuk, hogy mi a legjobb a számodra. Az államnak olyan szolgáltatásokat kell biztosítania, amelyek segítik a szülőket ebben, különösen, ha mindketten dolgoznak.

19. cikk: Védelem az erőszak, a bántalmazás és az elhanyagolás minden formája ellen
Az államnak biztosítania kell, hogy megfelelően gondoskodjanak rólad, és meg kell védenie attól, hogy bárki – akár szüleid, a gondviselőid vagy más felnőtt – rosszul bánjon veled, zaklasson, bántalmazzon vagy elhanyagoljon.

20. cikk: Családot helyettesítő gondoskodás
Ha a szüleid és a családod nem tud megfelelően gondoskodni rólad, olyan embereknek kell vigyázniuk rád, akik tisztelik a vallásodat, a hagyományaidat és az anyanyelvedet.

21. cikk: Örökbefogadás
Ha örökbe fogadnak, az legyen az elsődleges szempont, hogy neked mi a legjobb, akár a szülőhazádban, akár külföldön történik ez.

22. cikk: Menekült gyermekek
Ha új országba kell költöznöd, mert saját hazád nem biztonságos számodra, jogod van a védelemhez és a segítséghez. Az új országban ugyanazok a jogok illetnek meg, mint az ott született gyerekeket.

23. cikk: Fogyatékossággal élő gyermekek
Ha bármilyen fogyatékossággal élsz, különleges gondoskodásban, támogatásban és oktatásban kell részesülnöd annak érdekében, hogy teljes és önálló életet élhess, és legjobb képességed szerint részt vehess a közösség életében.

24. cikk: Egészségügyi ellátás és szolgáltatások
Jogod van a jó színvonalú egészségügyi ellátáshoz (pl. gyógyszerekhez, kórházi és orvosi ellátáshoz). Ugyanígy jogod van a tiszta ivóvízhez, a tápláló ételekhez, a tiszta környezethez és ahhoz, hogy az egészséges életmódra neveljenek annak érdekében, hogy megőrizhesd az egészségedet. A gazdagabb országoknak segíteniük kell a szegényebbeket ennek elérésében.

25. cikk: A családot helyettesítő gondoskodás rendszeres ellenőrzése
Ha szüleid helyett valamilyen helyi hatóság vagy intézmény gondoskodik rólad, rendszeresen felül kell vizsgálni a helyzetedet, hogy mindenképpen megfelelő gondoskodásban és ellátásban részesülj.

26. cikk: Szociális biztonság
A társadalomnak, amelyben élsz, olyan szolgáltatásokat kell nyújtania a számodra, amelyek biztosítják, hogy jó körülmények közt élj és fejlődj (pl. megfelelő táplálkozás, egészségügyi ellátás, szociális juttatások). Az államnak a rászoruló gyerekeket és családokat különleges támogatásban kell részesítenie.

27. cikk: Megfelelő életszínvonal
Jogod van ahhoz, hogy jó körülmények között élj, hogy testi, érzelmi, szellemi, erkölcsi és szociális fejlődésed biztosítva legyen. Az államnak támogatnia kell azokat a családokat, akiknek nincs elég pénzük arra, hogy ezt megteremtsék.

28. cikk: Az oktatáshoz való jog
Jogod van az oktatáshoz. Az iskolai fegyelmezés nem sértheti emberi méltóságodat. Az általános iskolának ingyenesnek és kötelezőnek kell lennie. A gazdagabb országoknak segíteniük kell a szegényebbeket ennek elérésében.

29. cikk: Az oktatás céljai
Az oktatásnak segítenie kell személyiséged fejlődését, valamint tehetséged, szellemi és fizikai képességeid kiteljesítését. Fel kell készítenie az életre, és ösztönöznie kell arra, hogy tiszteld szüleidet, valamint a saját országod és más népek kultúráját. Jogod van megismerni a jogaidat.

30. cikk: Kisebbségi és őslakos csoportba tartozó gyerekek
Jogod van hozzá, hogy megismerd és gyakorold a családod hagyományait, vallását és anyanyelvét, akkor is, ha a hazádban élők többségének mások a hagyományai, a vallása, az anyanyelve.

31. cikk: Szabadidő, játék és kultúra
Jogod van a pihenéshez, a játékhoz és ahhoz, hogy mindenféle szabadidős és kulturális tevékenységben részt vegyél.

32. cikk: Gyermekmunka
Az államnak meg kell védenie téged az olyan munkavégzéstől, ami káros az egészségedre vagy a fejlődésedre, akadályoz a tanulásban, vagy ami lehetővé teszi, hogy más emberek kihasználjanak téged.

33. cikk: A gyermekek és a kábítószerrel való visszaélés
Az államnak meg kell védenie téged attól, hogy kábítószereket és veszélyes élvezeti szereket használj, részt vegyél azok előállításában és terjesztésében.

34. cikk: Védelem a szexuális kizsákmányolás ellen
Az államnak meg kell védenie a szexuális visszaélésektől.

35. cikk: Védelem az emberkereskedelem, az áruba bocsátás és az emberrablás ellen
Az államnak meg kell védenie attól, hogy elraboljanak, eladjanak vagy kizsákmányolás céljából más országba vigyenek.

36. cikk: A kizsákmányolás más formái elleni védelem
Meg kell téged védeni minden olyan tevékenységtől, ami gátolhatja fejlődésedet, vagy károsíthatja testi és lelki egészségedet.

37. cikk: Védelem a kínzástól, a megalázó bánásmódtól és a szabadságvesztéstől
Ha megsérted a törvényt, nem bánhatnak veled kegyetlenül. Nem zárhatnak a felnőttekkel közös börtönbe, és lehetőséget kell teremteni arra, hogy kapcsolatban maradj a családoddal.

38. cikk: A fegyveres konfliktusban érintett gyermekek védelme
Ha még nem töltötted be a tizenötödik életévedet, az állam nem engedheti, hogy belépj a hadseregbe, vagy bármilyen módon közvetlenül részt vállalj a hadviselésben. A háborús területen élő gyerekeknek különleges védelmet kell kapniuk.

39. cikk: Áldozattá vált gyermekek felépülése
Ha elhanyagoltak, kínoztak vagy bántalmaztak, ha kizsákmányolás vagy háború áldozatává váltál vagy börtönbe zártak, különleges segítséget kell kapnod ahhoz, hogy testi-lelki egészséged helyreállhasson, és újra bekapcsolódhass a társadalom életébe.

40. cikk: Fiatalkorúak igazságszolgáltatása
Ha törvényszegéssel vádolnak, úgy kell bánni veled, hogy az ne sértse az emberi méltóságodat. Jogi segítséget kell kapnod, és csak a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetése esetén ítélhetnek szabadságvesztésre.

41. cikk: A szigorúbb emberi jogi szabályok betartása
Ha a hazád törvényei jobban szolgálják a gyerekek érdekeit, mint ez az Egyezmény, akkor azokat a törvényeket kell követni.

42. cikk: Az Egyezmény széles körben való terjesztése
Az államnak biztosítania kell, hogy az Egyezményt minden szülő, intézmény és gyerek megismerje.

43. cikktől az 54. cikkig: Az állam kötelességei
Ezek a cikkek elmagyarázzák, hogyan kell az államnak a szülőkkel együttműködniük annak érdekében, hogy a gyermekek minden jogát biztosítsák.

Forrás: Kiskompasz kézikönyv, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, 2009

Megszakítás