Böngésző

„Szelíd szavakkal a gyűlölet ellen – Online gyűlöletbeszéd elleni nem-formális nevelési program kidolgozása fiatalok és oktatási szakemberek számára” a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület és a Szubjektív Értékek Alapítvány konzorciumban megvalósuló, Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott projektje.

A PROJEKTRŐL:

A Szelíd Szavakkal a gyűlölet ellen projekt célja az internetes gyűlöletbeszéd visszaszorítása. Projektünk kettő pillérre épül: egyrészt egy hatékony, gyakorlatközpontú széles körben felhasználható oktatási program kidolgozására és gyakorlatba történő átültetésére, másrészt civil és ifjúsági együttműködések kezdeményezésére.

Célterülete és módszertana révén támogatja a digitális írástudás, a biztonságos internethasználat, az online etika, a tolerancia, az empátia és a szolidaritás kialakulását az ifjúsági korosztályban. A projektet a pályázó szervezetek további hazai civil szervezetek és oktatási intézmények – így a No Hate Speech Mozgalom, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, a Nemzeti Ifjúsági Tanács és az Eurodesk – bevonásával végzik.

A CÉLCSOPORT:

1. A fiatalokkal foglalkozó ifjúságsegítők, ifjúsági szakemberek, ifjúsági és egyéb, emberi jogokkal foglalkozó társadalmi szervezetek képviselői, valamint pedagógusok felkészítése a gyűlöletbeszéd jelenségének tematizálására a nemformális tanulás és az emberi jogi nevelés eszközeivel.

2. Fiatal felnőttek, közoktatásban tanuló fiatalok, ifjúsági közösségek képessé tétele társaik moderálására, és a témához kapcsolódó programok megvalósítására.

A projekt hozzájárul a partner szervezetek, multiplikátorok és aktivisták hálózatosodásához is, így az online gyűlöletbeszéd elleni fellépés földrajzi és társadalmi szempontból is minél szélesebb körben megvalósulhat Magyarországon.

A KÉPZÉSEKRŐL:

A képzés a Böngésző (Európa Tanács 2013) című kézikönyv magyarországi adaptációjához kapcsolódik. A képzés a Böngésző és az aktív részvételen alapuló kooperatív, tapasztalati és nemformális tanulás módszertanára épül.

Fontos elemei a a prezentációval kísért előadás, a szituációs, interaktív és dramatikus játékok, az irányított beszélgetés, konzultáció, páros és csoportmunka, valamint a tematikus csoportmunka.

Megszakítás