European Everyday of Sport

A mindennapos európai sportprojekt célja, hogy javítsa a bevált gyakorlatok megosztását, és prioritásba helyezze az Erasmus + programot, úgy hogy megtalálja és előmozdítsa a helyes gyakorlatokat az európai sport hét első és második kiadásából, valamint ösztönözze az embereket a sportra, illetve a testmozgásra. A stratégiai partnerség legmeghatározóbb témája a jó gyakorlatok kialakítása, azonosítása, népszerűsítése és megosztása.

Az Európai Bizottság 2007-ben kiadta a Sportról szóló Fehér Könyvet, ami nem más mint az Európai Unió első sportpolitikai dokumentuma.
A Lisszaboni Szerződés (2009) egy olyan cikket mutatott be, amely az EU számára új, a sportra vonatkozó támogató hatáskört biztosított. 2011-ben a Bizottság egy közleményt fogadott el “A sport európai dimenziójának kialakítása” címmel, amely konkrét intézkedéseket tartalmazott a sport társadalmi szerepéről, a sport gazdasági dimenziójáról és a sport szervezéséről.
E közlemény alapján a Tanács azt az állásfoglalást tette az uniós sporttervről, hogy a 2011 és 2014 közötti időszakban tovább fogják erősíteni az európai sport együttműködést úgy, hogy prioritásokat határoznak meg az uniós tagállamok és a Bizottság bevonásával közösen az uniós szintű munka folytatására. A Tanács 2012-ben olyan következtetéseket fogadott el, amely az egészségjavító fizikai aktivitás előmozdításáról és a sportpolitikai döntéshozatal megerősítéséről szólt. A Bizottság javaslata alapján először az Erasmus 2014 és 2020 között pénzügyileg akarja támogatni sportot és ezáltal fejlesztéseket létrehozni, amelyet a jelenlegi partnerszervezetek közül mindenki elfogadott.

Annak ellenére, hogy egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a fizikai aktivitás támogatására az EU-tagállamokban, a korábbi 2009-es „Eurobarometer” felmérés nagyon magas arányban azonosított fizikai inaktivitást az EU-ban és arra a következtetésre jutottak, hogy az európaik többsége (60%) soha nem sportol, vagy végez fizikai aktivitást. Az utoljára közzétett 2014-es “Eurobarometer” felmérésben is eléggé hasonló adatokkal találkozhatunk, mert a felmérés szerint az európaiak 41% -a hetente csak egyszer sportol, míg az uniós polgárok 59% -a soha, vagy csak ritkán. A fent említett elemzésben feltárt hiányosságok alapján látható, hogy a sport és a testmozgás kihangsúlyozásának és előmozdításának fontossága minden európai szervezet számára fontos lenne, beszélhetünk akár helyi, nemzeti vagy európai szintről. Ezért született meg a jelenlegi projektjavaslat, hogy megtalálják az elemzés módját a különböző célcsoportok esetében, mint a gyerekek, a fiatalok, a dolgozó emberek, az aktív idős emberek, vagy a városban, illetve a kisebb falvakban élők esetében is. Hisszük, hogy ez a hozzáadott érték lehetőséget ad arra, hogy felhívja a figyelmet az egészséghez nagyban hozzájáruló fizikai aktivitás fontosságára, valamint arra, hogy a sport mindenki számára elérhető.
Minden sport-projekttermék találékonnyá és hatékonnyá válhat a mindennapi munkája során az egészségügy, az ifjúságpolitika, az oktatási intézmények, a helyi hatóságok, a nem kormányzati szervezetek és a nemzeti hatóságok számára.

A jelenlegi együttműködési partnerség különféle tevékenységeket hajt végre helyi, nemzeti és nemzetközi szinten. Európa és a világ bevált gyakorlatainak összegyűjtésére, fejlesztésére, azonosítására, elemzésére, népszerűsítésére és megosztására összpontosít, amelyek az említett területeken szakértők kezében könnyen megvalósíthatóak.
A projekt középpontjában az “európai sporthét” első és második kiadásában is szereplő tevékenységek szerepelnek, és összegyűjti a 2015-ben és 2016-ban a tagállamokban megvalósított összes bevált gyakorlatot. Ezek az eszközök nagyon hasznosak lesznek az EWoS következő kiadásainak megtervezésében és egyéb eseményeken, amelyek elősegítik az egészségjavító fizikai aktivitást azáltal, hogy fokozottabb részvételt és egyenlő hozzáférést biztosítanak a sportban mindenki számára.

Minden olyan tevékenység, amely ebben a projektben szerepel, arra helyezi a hangsúlyt, hogy kielégítse a nyílt forrású igényeket, különös hangsúlyt fektetve a konkrét célcsoportokra és azokra a lehetőségekre, hogy Európa szerte egyre több embernek napi szinten beleférjen az idejébe a mozgás. Ahogy említettük, az eszközök, amelyek Európát mozgó nemzetetté alakítanák még mindig nem a leghatékonyabbak, ha megnézzük mind a 2009-es, mind a 2014-es “Eurobarométer” adatainak eredményeit. Ez egy egyértelmű szükséglet, hogy a konzorcium megpróbál foglalkozni a célcsoportokkal (közvetlenül – sport, egészségügyi és ifjúsági szakemberek, oktatási intézmények, helyi hatóságok, nem kormányzati szervezetek, nemzeti hatóságok, gyerekek, fiatalok, dolgozó emberek, aktív idős emberek, városokban élők és kis falvakban élőkkel.) A fizikai aktivitás mint egyfajta “pozitív gyógyszer” hozzájárul az egyének személyes, szakmai és társadalmi fejlődéséhez.

Főbb célkitűzések, amelyek a projekt középpontjában állnak:

 • A sport és a testmozgás területén bevált gyakorlatok előnyösebb megosztása és előmozdítása.
 • Az európai sporthét előző eseményén bevált gyakorlatok továbbvitele.
 • Ezzel a projekttel megerősítik a politikai döntéshozatal (tanulmányok, adatgyűjtés, felmérések) helyi, nemzeti és európai szintű alapját.
 • A sporttal és a testmozgással kapcsolatos ismeretek és a tudatosság növelése, megerősíti a sport és a testmozgás területén működő intézmények és szervezetek közötti együttműködést, nemcsak a konzorciumon belül, hanem helyi szinten is, a partner szervezetek országaiban.
 • A különböző szakmai csoportok esetében fontos, hogy miné több embert ösztönözzenek arra, hogy sportoljanak a mindennapi életük sorn – 8 jó gyakorlatra alapozott kézikönyv, EWoS 2015 és 2016 (hogyan kell naponta aktívnak lenni a gyerekeknek, hogyan lehet aktív minden nap egy fiatal számára, hogyan lehet aktív minden nap az iskolában, hogyan lehet aktív minden nap az a személy aki dolgozik, hogyan lehet aktív minden nap az aktív időskorú ember, hogyan lehet aktív minden nap a városban vagy egy kis faluban élő személy). A kézikönyv összegyűjti Európa és a világ legjobb gyakorlatát minden egyes témakör megvalósításához nyilvános oktatási forrásokat publikálva, a nem kormányzati szervezetek, a sportszervezetek, a helyi / regionális / nemzeti Intézmények és más érdekeltek számára.
 • Javítani kell a kormányzást a sportban, az erőforrásokkal való gazdálkodással összhangban – Oktatási platform és Android / IPhone alkalmazás – Innovatív adatbázis a “sport ötletekről” – ez egy kereső program. Itt megkérjük, hogy válassza ki a lakóhelyét, a foglalkozását, a korosztályát és, hogy Ön milyen aktív tevékenységet végez minden nap.
 • Létre kell hozni egy olyan emberekből álló innovatív csoportot, akik elszántan aktív életmódot folytatnak Európa szerte és nem csak a projekt részvétele során, hanem a projekt befejezését követően is oda figyelnek erre.
 • Legyen egy ötletgyűjtemény, ahol az európai polgárok mindennapi életében a “Minden nap sport” gondolatát fejleszthetjük.
 • Az összes tervezett projekttevékenységen keresztül tudatosítsuk a sport és a testmozgás hozzáadott értékét az egyének személyes, szakmai és társadalmi fejlődésével kapcsolatban.
 • Tájékozódni kell a fizikai egészségjavító hatások fontosságáról az összes tervezett projekt-tevékenységen keresztül.
 • A fizikai tevékenységekben és a sportban való részvétel növelése a helyi események számának növelésével, a tudatosságnövelő tevékenységekkel és az egyének számára a fizikai tevékenységek előnyeinek személyre szabása révén.
 • A partnerségből adódó ismeretek, szakértelmek, újonnan kifejlesztett eszközök és bevált módszerek terjesztése a kapcsolódó témákkal összefüggésben a szinergiák ösztönzésére és előmozdítására.
 • A különböző területeken dolgozó szakemberek számára megadni a jogot, hogy a mindennapi munkájuk során szabadon kibontakoztathassák az általuk közvetlenül megvalósítható ötleteket.

Az európai sport mindennapjait az Európai Bizottság “Erasmus +” – Sport – Együttműködési partnerség a sport területén és a nonprofit európai sportesemények társfinanszírozza. Az európai sport mindennapja – 572647-EPP-1-2016-BG-SPO-SCP összesen 96 321 eurós költségvetéssel rendelkezik, és 7 ország nemzetközi konzorciumán keresztül valasólt meg – Bulgária – Bulgáriai sportfejlesztési egyesület, Olaszország – Bánya Vaganti NGO , Horvátország – Riječki Sportski Savez, Magyarország – Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület, Litvánia – Vilniaus kolegija / Alkalmazott Tudományok Egyetem, Lengyelország – Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii / Association of Innovative Technologies, Szlovákia – ADEL – Fejlesztési, Oktatási és Munkaügyi Egyesület.

Megszakítás