Együttműködő partnerek bemutatása – Jókai Mór Diákkör, Felvidék, Szlovákia

A partner keresés során szempontként merült fel az, hogy legyen egy partner, aki diákkör vagy diákszövetség, mivel a kortársak mindig jobban meg tudják szólítani egymást. Érintőlegesen dolgozott már egyesületünk a Jókai Mór Diákkörrel, akik, szerencsére, pozitívan reagáltak megkeresésünkre. Mit lehet tudni róluk?

Az egész felvidéket beszövő Diákhálózat komárnoi alszervezete, melynek célja a magyar diákság összefogása a városban, a kultúra megőrzése, diákprogramok szervezése.

Jókai Mór Diákkör, azaz a JóMóD története 2012 késő őszén vette kezdetét. Komáromban kicsi, de egy annál eltökéltebb csapat ekkor döntött úgy, hogy megvalósítja régóta dédelgetett tervét. Látva a különféle városokban működő egyetemi diákklubokat úgy vélték, Komárom is megérett már rá, hogy rendelkezzen valami hozzájuk hasonlóval. Munkájukkal arra törekszenek, hogy felpezsdítsék a komáromi diák- és közéletet, kiemelten foglalkoznak névadójuk, Jókai Mór hagyatékával, valamint kötelességüknek érzik, hogy kiálljanak olyan kezdeményezések mellett, amelyek a JóMóD által is fontosnak tartott értékeket képviselnek. Diákkörük rendezvényeinek elsődleges célközönsége a komáromi egyetemistákon kívül minden Komáromban tanuló és komáromi illetőségű jelenlegi és volt diák.

2013 tavaszán, amikor csatlakozási szándékkal fordultak a Diákhálózathoz, a tagszervezetek bizalmat szavaztak nekik. Ettől kezdve saját rendezvényeik folyamatosan bővülő palettáját (bulik, borkóstolók, beszélgető estek, kiállítások) közös „DH-s” akciókkal is színesítik.

A JóMóD így lett a Diákhálózat egyik tagszervezete, mely a Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon tanuló szlovákiai magyar egyetemisták kulturális és érdekvédelmi ernyőszervezete. 1990-ben alakult két diákszervezet összefogásával, de a kezdeményezés hamar tovább nőtt, és 2015-ben már összesen kilenc egyetemi városban működik tagszervezete.

A helyi sejtektől eltérően a Diákhálózat nem helyi rendezvényekkel foglalkozik, hanem mint ernyőszervezet, országos szinten tevékenykedik. A hálózat tagszervezetei rendszeresen találkoznak, és szoros együttműködésben, közös rendezvényeket szerveznek (pl.: Gimesi Művelődési és Gólya Tábor, Gombaszögi Tábor (segédszervező) stb.). A Diákhálózat politikailag független szervezet, tevékenységeit különböző alapítványi és állami támogatásokból, valamint szponzorok adományaiból finanszírozza. A szervezet központi irodája Pozsonyban a Klarisszák utca 7. házszám alatt található. Céljai közé tartozik a magyar nemzeti hagyományok és kultúra ápolása, a fiatal magyar értelmiség bekapcsolása a nemzeti és nemzetközi tudományos és szakmai életbe, valamint a fiatal magyar értelmiség kivándorlásának csökkentése.

A JóMóD azonban a DH-n kívül rendszeresen együttműködik más szervezetekkel is, ennek keretén belül vállalkozott először a Játszótár Alapítvány MFK/15 projektjében való részvételre, mely nagyon jól sikerült, és azóta egy szoros és aktív együttműködés áll fenn a két szervezet között, mely keretében jelen pályázat is létrejött.

Mint aktív szervezet, heti rendszerességgel szerveznek projekteket, kiemelkedő gyakorlatuk van a résztvevők toborzásában, valamint a különféle menedzsment tevékenységek ellátásában. Szervezetük ugyanakkor egy nemzetközi diákhálózat tagjaként működik, így jól ismerik a kultúrák közötti különbségeket, számunkra ez a kifejezés nem üres frázis, hanem létező fogalom, melyet toleranciával és megértéssel kezelnek.

Elmondásaik alapján ugyanakkor a munkakereső fiatalok problémáival egyre többször szembesülnek ők maguk is a barátaik, ismerőseik, illetve saját tapasztalásaik révén is, de sokat tanultak a már említett, most záruló projektből is. Úgy gondoljuk, hogy ezek az ismeretek nagyon is relevánsak a jelenlegi projekt végrehajtása folyamán, már csak azért is, mert ők is aktivizálták magukat az utóbbi egy évben, hogy segítsenek ezeknek a fiataloknak a helyzetén. Mint a magyar fiatalság, és a magyar kultúra felvidéken történő megőrzéséért tevékenykedő szervezetnek, számukra is fontos, hogy ezek a fiatalok munkát és megélhetést találjanak Komáromban, és környékén, hogy ott maradjanak, és ezzel is bebiztosítsák a felvidéki nemzetiségi kultúra fennmaradását.

Ennek megfelelően vesznek részt jelenleg is, mint partnerszervezet, az MFK/16 projektben, és folytatják a már megkezdett munkát. Úgy gondoljuk, hogy további hasznos tapasztalatokkal fognak gazdagodni a megvalósítás folyamán, ami révén a jövőben, mint projektgazda is helyt tudnak majd állni, és saját projekteket indítani a témában.

Lelkesedésük tehát jelentős és töretlen, tagjaik saját magukon is érzik a munkakereső fiatalok problémájának súlyát, biztosak vagyunk benne, hogy részvételükkel a jövőben akár hosszabb távon is megoldást nyújthatnak számukra a probléma kezelésében.

Weboldal: http://www.jomod.sk/

Megszakítás