Good Governance in Sport

A #GoodGovernanceSport projeckt célja: megtalálni azt az elemzési, gyűjtési, támogatási módot, ami képet ad a sportszervezeteket érintő döntési, döntéshozatali és közfinanszírozási átláthatóságról.

Az európai szintű, a nemzeti és a helyi sportszervezeteknek és szövetségeknek valamint a mindezen szinteken működő sportirányításnak végre kell hajtaniuk a szükséges reformokat, ahogy az már több európai sportszervezet részéről meg is kezdődött a jó irányítás deklarációjának aláírásával (beterjesztésre került 2016. szeptemberében, Brüsszelben, 2017. márciusában Máltán a project koordinátor – BSDA aláírta). A sport testületek felhívást kaptak arra, hogy elköteleződjenek a jó sportirányítás következő alapelveinek támogatása és végrehajtása mellett: integritás, átláthatóság, elszámoltathatóság, demokrácia és az érintett felek részvétele. Minthogy ez csak a folyamat kezdete, további lépéseket kell tennünk azért, hogy a sport kompatibilissé váljon dinamikus világunkban.

Mind a jelen pillanatig szerte Európában erőfeszítéseket tesznek azért, hogy növekedjenek az irányítási standardok a sportszektorban, különösen a demokrácia alapelveit, az átláthatóságot, a döntéshozatali elszámoltathatóságot és az érintettek képviseleti bevonását illetően.

Figyelembe véve, hogy a különböző európai országokban a sport struktúra nagyon változatos, az EU célja a sportszervezet megerősítése Európában.

A megfelelő hozzáállás nemzeti szinten: némi hozzáadott érték nyújtása ehhez a munkához a jó gyakorlatok összegyűjtése és megosztása révén, valamint olyan gyakorlati ajánlások nyújtása, amelyek elősegíthetik a jó sportirányítási standardok növelését.

Jelen projekt keretei között különféle tevékenységek kezdeményezésére és végrehajtására kerül sor, hogy ezek által kapjanak támogatást a Jó Sportirányítási alapelvek, nevezetesen az Integritás, Elszámoltathatóság, Átláthatóság, Demokrácia, Részvétel és Bevonás a sportszervezetekbe európai és nemzeti szinten.

Megszakítás