No Hate Speech Mozgalom

A „Fiatalok az emberi jogokért online” kampány

Az internet lehetőséget teremt arra, hogy médiatartalmakat hozzunk létre, tegyünk közzé, osszunk meg és fogyasszunk, ezzel elősegítve a részvétel, az elkötelezettség és az önkifejezés teljes megvalósulását. A közösségi hálózatok fejlődésével mindannyian különféle módon részesei lehetünk a kibertérnek, a barátainkkal való kapcsolattartástól kezdve az új kapcsolatok kialakításán át egészen a tartalom-megosztásig és az önkifejezés felfedezéséig. Ez az online tér új lehetőségeket teremt számunkra: összekapcsolódhatunk másokkal olyan ügyekben, olyan ügyekért, amelyeket szívünkön viselünk. Ugyanakkor áldozattá, visszaélés és emberijog-sértés tárgyává is válhatunk, többek között a gyűlöletbeszéd és az internetes zaklatás (cyberbullying) különböző formái miatt. Az online világban is ugyanúgy vannak értékek. A gyűlöletbeszéd* nem új jelenség, sem az interneten, sem az emberi jogok tárgyában. Azonban online dimenziója és a demokratikus folyamatokra mért lehetséges kártékony hatása új okokat ad a cselekvésre.

“A gyűlöletbeszéd, az Európai Tanács definíciója szerint, magába foglal minden olyan megnyilvánulást, amely etnikai alapú gyűlöletet, idegengyűlöletet, antiszemitizmust vagy a gyűlölet más, intolerancián alapuló formáját terjeszti, ösztönzi, népszerűsíti vagy igazolja; beleértve az agresszív nacionalizmus és etnocentrizmus, kisebbségek, bevándorlók és bevándorló származású személyek elleni diszkrimináció és ellenségesség által kifejezett intoleranciát.”

A kampány a „Fiatalok az online gyűlöletbeszéd ellen” című projekt részeként 2012 és 2014 között valósul meg. A projekt az egyenlőség, a méltóság, az emberi jogok és a sokszínűség mellett foglal állást, és az online kifejezési formában előforduló diszkrimináció, rasszizmus és gyűlöletbeszéd ellen indult.

A használt munkamódszerek a figyelemfelkeltés, az érdekérvényesítés, és a kreatív megoldások. Ez a projekt a cselekvésről és a beavatkozásról szól. A kampány ellátja a fiatalokat és a fiatalokat összefogó szervezeteket a megfelelő készségekkel ahhoz, hogy felismerjék az eseteket, és cselekedjenek az ilyen típusú emberijog-sértések ellen.

Az egész projekt a fiatalok bevonására és a közös irányításra épül. Az Ifjúsági Tanácsadó Testület fiatal képviselői által előterjesztett javaslat alapján született, a Közös Ifjúsági Tanács hagyta jóvá, amely az Ifjúsági Tanácsadó Testület tagjait és az Európai Ifjúsági Irányító Testület fiatal kormányzati képviselőit foglalja magában.

Megszakítás